Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l 1.

600 Ft

A demogr?fiai viszonyok egy v?ros fejl?d?s?t alapvet?en meghat?roz? felt?telek k?z? tartoznak. A k?tet P?cs fordulatos t?rt?nelme egy-egy fontos korszak?nak demogr?fiai viszonyair?l k?v?n ?ttekint?st adni ?n?ll? tanulm?nyok form?j?ban.A k?z?pkori P?cs n?pess?g?nek kiv?tel?vel (ebb?l az id?b?l a k?tet megjelen?sekor m?g nem ?lltak rendelkez?sre felt?rt forr?sok) a felk?rt ?t kutat? n?gy ?s f?l ?vsz?zad n?pess?gfejl?d?s?t dolgozta fel, (az elt?r? forr?sadotts?gok mellett) k?z?sen kialak?tott szempontok alapj?n.

Le?r?s

P?cs n?pess?ge 1543?1990

Szerkesztette:?Vony? J?zsef

ISBN 963 8521 22 8
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny ?s a Magyar T?rt?nelmi T?rsulat D?ldun?nt?li Csoportja
Megjelen?s: 1995
Nyelv: magyar (angol ?s n?met nyelv? rez?m?vel)
Terjedelem: 176 oldal
M?ret: 168×237 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

A k?tet szerz?i
8
Bek?sz?nt?
9
El?sz?
11
SZITA L?SZL?: Adatok a t?r?k megsz?ll?s alatti P?cs n?pess?g?r?l
13
M?R? M?RIA ANNA: P?cs n?pess?ge a t?r?k al?li felszabadul?st?l 1848-ig
27
KATUS L?SZL?: P?cs n?pess?ge 1848 ?s 1920 k?z?tt
37
HO?Z ISTV?N: P?cs n?pess?g?nek alakul?sa a k?t vil?gh?bor? k?z?tti id?szakban
95
N?METH ZSOLT: P?cs n?pess?g?nek f?bb demogr?fiai ?s t?rsadalmi jellemz?i a m?sodik vil?gh?bor? befejez?s?t?l 1990-ig
117
Summary
161
Zusammenfassung
168

Készleten