Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l 15.

750 Ft

Csak nagyon keveseknek adatik meg, hogy nev?k fogalomm? v?ljon egy adott k?z?ss?gen bel?l. Madas J?zsefnek ez megadatott, hiszen p?csi kutat?knak, a v?ros t?rt?nete ir?nt ?rdekl?d?knek ?A MADAS? az ?ltala ?sszegy?jt?tt helyt?rt?neti anyag k?teteit jelenti: eggy? olvadt a m? ?s alkot?ja.
A k?tet anyag?t az In memoriam Madas J?zsef konferencia v?logatott tanulm?nyai alkotj?k. A k?tet k?t r?szb?l ?ll: az els? r?szben azok az ?r?sok szerepelnek, amelyek ? els?sorban, de nem kiz?r?lagosan ? Madas J?zsef munk?j?val foglalkoznak. A m?sodik r?sz ?a MADAS? ?ltal inspir?lt kutat?sokat tartalmazza.

Le?r?s

A Madas J?zsef Eml?kkonferencia (2002. ?prilis 16-17.) v?logatott el?ad?sai

Szerkesztette: Font M?rta ?s Vargha Dezs?

ISSN 1219-4077
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny
Megjelen?s: 2003
Nyelv: magyar (angol ?s n?met nyelv? tartalomjegyz?kkel)
Terjedelem: 184 oldal
M?ret: 168×238 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

A k?tet szerz?i ?s szerkeszt?i
12
El?sz? helyett
13
MADAS J?ZSEF MUNK?SS?GA
M?r? M?ria Anna: Madas J?zsef helyt?rt?neti munk?ss?g?r?l
17
Pesti J?nos: Madas J?zsef helyt?rt?neti munk?ss?g?r?l a n?vtudom?ny szemsz?g?b?l
25
Bezer?dy Gy?z?: Mozaikokb?l ?sszerakott v?rost?rt?net
35
H?rsfai Istv?n: Madas J?zsef a Napl?ban
41
MADAS J?ZSEF NYOMDOKAIN
T?m?r Gy?rgy: P?cs ter?let?n pl?b?ni?k ?s lelk?szs?gek, valamint a hozz?juk tartoz? templomok ?s k?poln?k a t?r?k h?dolts?g ?ta
47
Mend?l Zsuzsa: Madas J?zsef eml?k?re. Adatok a p?csi asztaloss?g t?rt?net?hez
69
?dor Imre: Nemesi lak?helyek a 18. sz?zadi P?csen
75
G?l ?va: Egy 19. sz?zad eleji p?csi invent?r tanuls?gai
83
M?rfi Attila: A p?csi sz?n?szet j?tsz?helyei a 18. sz?zad v?g?t?l a 20. sz?zad derek?ig
107
Lengv?ri Istv?n: A p?csi ciszterci f?gimn?zium ?s az ?llami f?re?liskola tanul?i
123
Pilkhoffer M?nika: A Krajcz?ros ?s a Frigyes laktany?k ?p?t?st?rt?nete
139
Sonkoly K?roly: Ami a ?Madas?-b?l kimaradt: k?t klasszicista nyaral? a Mecsekoldalban
157
Zamb? Ter?zia: A m?lt id?zete Madas J?zsef nyom?n
173
G?m?ry J?nos: Ami maradt ?s ami v?ltozott, avagy P?cs v?rosszerkezet?nek alakul?sa az ut?bbi ?tven ?vben
181

Készleten