Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l 18.

900 Ft

A Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l sorozat 18. k?tete kronol?giai ?s tematikus ?rtelemben vegyes tanulm?nyk?tet.

Le?r?s

A 2001?2004 k?z?tt megrendezett?El?ad?sok P?cs t?rt?net?b?l?c?m? konferenci?k v?logatott el?ad?sai

Szerkesztette: Pilkhoffer M?nika ?s Vony? J?zsef

ISSN 1219 4077
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny
Megjelen?s: 2006
Nyelv: magyar (angol ?s n?met nyelv? tartalomjegyz?kkel)
Terjedelem: 364 oldal
M?ret: 168×237 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

Inhaltverzeichnis
7
Table of Contents
9
El?sz?
11
A k?tet szerz?i
13
Kikindai Andr?s: ?jabb adatok a p?csi Szent Bertalan templom ?p?t?st?rt?net?hez
15
Petrovics Istv?n: A k?z?pkori P?cs utc?i
43
Poh?nka ?va: Egy kalandos sors? k?dex nyom?ban. Magyi J?nos formul?sk?nyve a P?csi P?sp?ki K?nyvt?rban
61
Horv?th Istv?n: A P?csi Papnevel? Int?zet uradalm?nak szervezete ?s m?k?d?se (1828-1848)
77
Pilkhoffer M?nika: A m?rn?ki hivatal Lukrits Ign?c v?rosi m?rn?k m?k?d?se idej?n (1840-1884)
97
M?rkus Annam?ria: A p?csi n?mets?g asszimil?ci?ja ?s a sajt? (1860-1890)
113
Visy Zolt?n: Visy L?szl? ifj?s?ga ?s p?ly?ja
153
Nagy Imre G?bor: B?r? Fej?rv?ry Imre Baranya v?rmegye ?s P?cs szabad kir?lyi v?ros f?isp?nja (1897-1905)
165
Polg?r Andr?s: A b?rt?n?gyi ut?gondoz?s p?csi egyes?letei (1887-1944)
199
Tengely Adrienn: A Katolikus Auton?mia megszervez?s?nek k?s?rlete P?csett a szerb megsz?ll?s alatt
213
G?l Zolt?n: Aranykor ut?n? A p?csi bankrendszer t?rt?nete a k?t vil?gh?bor? k?z?tti korszakban
235
Tilkovszky Lor?nt: A magyarorsz?gi n?metek mez?gazdas?gi sz?vetkezeti ?gye k?t vil?gh?bor? k?z?tti t?rt?net?hez
281
Sz?vai Ferenc: A Baranyai Kisgazd?k Hitel- ?s Gazdas?gi Sz?vetkezete ?s a P?csi Tejcsarnok Rt. T?rt?net?hez
295
Magay Mikl?s: Ur?nv?ros kialakul?s?nak ?s fejl?d?s?nek t?rt?nete
323
Vony? J?zsef ? Vit?ri Zsolt: Politikai ideol?gia, hatalmi politika ?s v?rosim?zs 1949-1990
343

Készleten