Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l 4.

3,200 Ft

?A 12. sz?zad utols? ?vtizedeiben gyors v?ltoz?sok jellemzik a magyar jogi, illetve hivatali ?r?sbelis?get. Egyr?szt az udvarban az egy?b feladatai mellett a kir?lyi oklev?lad?st is ell?t? k?poln?t?l f?ggetlenedett az ?r?sbelis?gre specializ?l?dott kancell?ria. M?sr?szt a gyakorlati ?r?sbelis?g r?vid id? alatt decentraliz?l?dott. Az udvart?l t?vol is egyre rendszeresebben szerkesztettek jogbiztos?t? iratokat. Kialakult egy saj?tosan egyed?l?ll? magyar int?zm?ny, a hiteleshely (locus credibilis vagy locus autenticus), mint ?olyan egyh?zi test?let, amely a felek k?r?s?re, vagy a hat?s?g megb?z?sa alapj?n oklevelet ?ll?t ki saj?t k?zhitel? (autenticus) pecs?tje alatt? A hiteleshely a k?z?pkorban kialakult azon kev?s szervezetek egyike, amelyek eg?szen az ?jkorig szinte v?ltoz?s n?lk?l meg?rizt?k eredeti funkci?jukat.?

(R?szlet a szerz? Bevezet?j?b?l)

Le?r?s

Szerz?: Koszta L?szl?
C?m: A p?csi sz?kesk?ptalan hiteleshelyi tev?kenys?ge (1214-1353)

Szerkesztette: Font M?rta

ISSN 1219?4077
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny
Megjelen?s: 1998
Nyelv: magyar (angol ?s n?met nyelv? tartalomjegyz?kkel)
Terjedelem: 354 oldal
M?ret: 168×238 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

Bevezet?s
7
?r?sbelis?g, okleveles gyakorlat P?csett a 13. sz?zad elej?ig. A hiteleshelyi tev?kenys?g el?zm?nyei
9
A hiteleshelyi oklev?lad?s kezdete
13
A hiteleshelyi kiadv?nyok
19
A hiteleshelyi kiadv?nyok k?ls? saj?toss?gai
45
A p?csi sz?kesk?ptalan hiteleshelyi pecs?thaszn?lata
53
A hiteleshelyi oklevelek bels? ismertet? jegyei
63
A hiteleshely ter?leti hat?skore
79
Hiteleshelyi munk?t v?gz? szem?lyek ?s a hiteleshelyi kancell?ria
97
A p?csi hiteleshely kapcsolata egy?b oklev?lad? int?zm?nyekkel
119
Befejez?s
125
Jegyzetek [fejezetenk?nti bont?sban]
129
Felhaszn?lt irodalom
171
A p?csi k?ptalan hiteleshelyi okleveleinek list?ja (1214?1353)
183
A p?csi k?ptalan hat?s?gi megb?z?sai (t?bl?zat)
235
A hiteleshelyi elj?r?sok gyorsas?ga
251
A hiteleshelyi elj?r?sok gyorsas?ga (t?bl?zat)
252
A hiteleshelyi oklevelekben el?fordul? helynevek azonos?t?sa ?s lokaliz?l?sa (t?bl?zatok ?s t?rk?pek)
261
Az eredeti oklevelek f?nyk?pei
313
D?sz?tett kezd?bet?k
317
A p?csi k?ptalan ?ltal haszn?lt ?r?st?pusok
322

Készleten