Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l 5-6.

900 Ft

A tanulm?nyk?tet a Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l c. sorozat 5?6. sorsz?m?t viseli, s a 2?3. k?tethez hasonl?an k?t egym?st k?vet? konferencia anyag?nak legjav?t adja k?zre. A v?rosszerkezet, a gazdas?g, a k?zigazgat?s, a kult?ra ?s az adatt?r c. fejezetek tanulm?nyai vegyes t?m?kat t?rgyalnak, s id?rendben is elt?rnek egym?st?l: az ?kori Sopianaet?l a 20. sz?zadi probl?m?kig ny?lnak.

Le?r?s

Az?El?ad?sok P?cs t?rt?net?b?l ?96??s az?El?ad?sok P?cs t?rt?net?b?l ?97?c?m? konferenci?k v?logatott el?ad?sai

Szerkesztette: Font M?rta ?s Vony? J?zsef

ISSN 1219-4077
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny
Megjelen?s: 1999
Nyelv: magyar (angol ?s n?met nyelv? tartalomjegyz?kkel)
Terjedelem: 344 oldal
M?ret: 168×238 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

Table of Contents
9
Inhalt
11
A k?tet szerz?i
13
El?sz?
15
In memorian Pol?nyi Imre
17
A V?ROSSZERKEZET FEJL?D?SE, V?ROS?P?T?SZET
21
SZ?SZ ISTV?N: A term?szeti ?s az ?p?tett k?rnyezet k?lcs?nhat?s?nak n?h?ny eleme a p?csi belv?rosban
23
VUICS TIBOR: A Megyeri Kertv?ros kialakul?sa ?s funkcion?lis szerepk?r?nek v?ltoz?sa
31
GER? GY?Z?: P?cs v?rosa a t?r?kkorban
37
GAZDAS?G
45
SZEM?N ATTILA: Az ?rp?d-kori vasasi vasb?ny?szat ?s vaskoh?szat
47
RETZLER P?LN? G?L ?VA: ?tv?s?k P?csett I.
67
G?L ZOLT?N: A Dun?nt?l region?lis bankpiacainak ?s P?cs bankrendszer?nek ?talakul?sa a sz?zadfordul?n
101
V?R?S ANDREA: Borhamis?t?si botr?ny P?csett a 19. sz?zad v?g?n
123
V?R?S ANDREA: J?nosi Engel Adolf (1820-1903)
133
TEGZES FERENC: P?cs k?z?lelmez?se az I. vil?gh?bor? idej?n
139
V?ROSIGAZGAT?S, V?ROSI T?RSADALOM, POLITIKA
151
LENGV?RI ISTV?N: Egy Sopianae-b?l indul? politikai p?lya (Megjegyz?sek Maximinus ?letp?ly?j?hoz)
153
NAGY IMRE G?BOR: P?cs thj. V?ros ?rvasz?k?nek t?rt?nete ( 1872-1950 )
163
NAGY IMRE G?BOR: A k?ztisztvisel?k mentalit?s?nak v?ltoz?sa P?csett a dualizmus kor?ban
169
RAYMAN J?NOS: Adatok a p?csi ?s baranyai hadasty?n egyletek t?rt?net?hez
183
PANDUR ANETT: Az 1922-es koleraj?rv?ny P?csett
5-6 sz. k?tet, 201-218 o.
201
PAKSI ZOLT?N: Az 1922-es, 1926-os ?s az 1931-es parlamenti k?pvisel?v?laszt?sok P?csett
219
ROZS ANDR?S: ?Zsid?k?rd?s?, n?metelleness?g, nemzetis?gek. Ideol?giai vonatkoz?sok a Turul Sz?vets?g p?csi bajt?rsi egyes?leteinek tev?kenys?g?ben az 1930-as ?vekben
241
SZ.VARGA LAJOS: Az 1945-1946-os P?cs vid?ki b?ny?szsztr?jkok t?rt?nete
259
OKTAT?S, KULT?RA
273
M?RFI ATTILA: A p?csi sz?nikult?ra helyzete az abszolutizmus ?veiben
275
RAJCZI P?TER: P?cs a Tanker?leti Kir?lyi F?igazgat?sok t?rt?net?ben II.
291
ADATT?R, FORR?SOK
301
VISY ZOLT?N: A ?P?csi V?r?skeresztes ?nk?nyes Eg?szs?g?gyi Osztag? az els? vil?gh?bor?ban
303
VISY ZOLT?N: N?gy p?csi polg?r az SHS kir?lys?g fogd?j?ban
329

Készleten