Tarr?sy I. – Glied V. – Keser? D. (szerk.): ?j n?pv?ndorl

3,490 Ft

A 21. sz?zad egyik legnagyobb glob?lis kih?v?sa a migr?ci?, a t?meges v?ndorl?s. Ez nem meglep?, hiszen napjainkban 230 milli? ember ?j?rja az utakat? vagy hagyja el otthon?t egy jobb ?let rem?ny?ben.
Az Afrik?b?l indul? migr?ci?s hull?mok els?dleges ?llom?sa Eur?pa. Egys?ges eur?pai bev?ndorl?si politik?r?l m?g nem besz?lhet?nk, a tag?llamok elt?r? ?rdekei miatt lassan form?l?dik a k?z?ss?gi ?ll?spont. Am?g Nyugat-Eur?pa az etnikai-vall?si ellent?tekt?l, szoci?lis neh?zs?gekr?l ?s a multikulturalizmus buk?s?r?l besz?l, addig keleten mindezek mellett a drog-, fegyver- ?s embercsemp?szet okoz gondokat.
A k?tetben megjelen?, szak?rt?k, kutat?k ?ltal ?rt tanulm?nyok r?szletesen elemzik a migr?ci?t kiv?lt? okokat, a v?ndorl?s biztons?gpolitikai vonzatait, jogi aspektusait ?s ?tvonalait. Felt?rj?k a k?rd?sben ?rintett int?zm?nyrendszer szerepl?it ?s orsz?gtanulm?nyokon kereszt?l mutatj?k be az egy?tt?l?s pozit?v p?ld?it ?s megold?sra v?r? probl?m?it.

Le?r?s

Migr?ci? a 21. sz?zadban Afrika ?s Eur?pa k?z?tt

Kiad?: Publikon Kiad?
ISBN 978-615-5001-52-9
Megjelen?s: 2011
Nyelv: magyar
Terjedelem: 294 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten