Thienemann Tivadar ?s a mai szaktudom?nyok. ?r?sok sz?let?se 125. ?vfordul?j?ra

2,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497742
Megjelen?s: 2016
M?ret: 155×230 mm
Terjedelem: 192 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

2015-ben ?nnepelt?k Thienemann Tivadar sz?let?s?nek 125. ?vfordul?j?t ?s eml?kezt?nk meg hal?l?nak 30. ?vfordul?j?r?l. A jelen k?tet ehhez a kett?s ?vfordul?hoz kapcsol?dik. Az itt k?z?lt tanulm?nyok, tisztelegve a tud?s nagyhat?s? munk?ss?ga el?tt, ?s szorosan illeszkedve szellemi ?r?ks?g?nek P?csett foly? ?pol?s?ba, t?bbf?le szempontb?l elemzik Thienemann ?letm?v?t. Az ?vfordul?ra k?sz?lt ?r?sok a hum?ntudom?nyok mai eredm?nyeit ?s felismer?seit j?t?kba hozva vizsg?lj?k Thienemann hossz?, term?keny alkot?i korszak?nak kiemelked? m?veit, belehelyezve azokat a korabeli szaktudom?nyi ?s t?rt?nelmi kontextusba.

Készleten