Tillai Aur?l: Fons amoris – H?sz egyh?zi vegyeskar

1,800 Ft

E k?tet latin ?s magyar nyelv?, katolikus ?s protest?ns egyh?zi k?rusm?veket tartalmaz. Hangversnydarabok ezek, de t?bbs?g?k megfelel?en megv?lasztva vall?sos szertart?son: istentiszteleten, zen?s ?h?taton, olykor m?g mis?n is megsz?lalhat az ?kumen? szellem?ben. Tillai Aur?l a P?csi Tudom?nyegyetem professzor emeritusa. Idehaza ?s k?lf?ld?n egyar?nt ismert ?s elismert k?rusvezet?, ?rdemes M?v?sz. Legend?s k?rusaival (P?csi Kamarak?rus, melynek alap?t? karnagya, P?csi Egyetemi K?rus, Mecsek K?rus) bej?rta szinte eg?sz Eur?p?t. Mintegy 70 nemzetk?zi d?jat szerzett, atelier-eket vezetett, sz?mos nemzetk?zi zs?rinek volt tagja. A Magyar K?rus- sz?vets?g tiszteletbeli eln?ke, a P?csi Nemzetk?zi Kamarak?rus Versenyek m?v?szeti vezet?je, eln?ke. Orat?riumain ?s kamarazen?j?n k?v?l k?rusm?vei jelent?sek. Ezek a Zenem?kiad?n?l, a K?T?-n?l, az NPI-n?l ?s k?l?nb?z?, egyh?zi ?s vil?gi k?tetekben jelentek meg. ?n?ll? k?rusk?tetei a 16 k?rusm? ?s a 36 k?rusm?, melyek egyh?zi ?s vil?gi m?veket, versmegzen?s?t?seket ?s n?pdalfeldolgoz?sokat tartalmaznak, egynem?- ?s vegyeskarok sz?m?ra. Jelen k?nyv a hazai k?rusm?v?szet kiemelked? alakj?nak, a Liszt-, Janus Pannonius-, Magyar ?r?ks?g-, Pro Civitate-, K?TA-, Artisjus-, Weiner Leo- ?s Csokonai-d?jas szerz?nek 85. sz?let?snapj?ra jelenik meg.?
?
Kiad?:
Oldalak sz?ma:
108
Bor?t?:
KEM?NYT?BLA
S?ly:
314 gr
ISBN:
9790801666406
Nyelv:
MAGYAR
Kiad?s ?ve:
2015

Készleten