T?bi?s ?ron: “…n?tt?n n? tiszta f?nye”

2,250 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN: 9786155497940

Megjelen?s: 2016
Nyelv: magyar
Terjedelem: 178 o.
M?ret: 154×230 mm
K?t?sm?d: karton?lt ragaszt?k?t?s visszahajl? f?llel

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

T?bi?s ?ron (1927) mindv?gig az ?tvenhatos forradalom t?zk?zel?ben volt. R?di?riporterk?nt ?rkezett 23-?n a Bem t?ri t?ntet?sre, majd este Nagy Imre m?g?tt ?llt a Parlamentben, hogy besz?d?t telefonon k?zvet?tse a R?di? szerkeszt?s?g?be. Okt?ber harmincadik?t?l, a Szabad Kossuth R?di? szerkeszt?bizotts?gi tagjak?nt a forradalmi korm?ny mell?l, els? k?zb?l t?j?koztatott hitelesen orsz?got-vil?got. November 14-?n Varga Domokossal egy?tt indulnak az ?r?sz?vets?gb?l a Nagy-Budapesti Munk?stan?cs alakul? ?l?s?re, hogy Bib? Istv?n kibontakoz?si javaslat?t el?- majd sz?tterjessz?k. November-december dermedt napjaiban sorra kereste fel az ?r?kat Kass?kt?l Sink?ig, hogy mint kiad?i szerkeszt? k?zirataik megjelentet?s?re b?rja ?ket. 1957 m?jus?ban letart?ztatj?k, majd a “kis ?r?per” v?dlottjak?nt ?t?lik el. Szabadul?sa ut?n t?bb ?vtizedes szilencium v?r r?, de riportjait ez id? alatt is k?sz?ti a szint?gy hallgat?sra ?t?lt ?r?kkal-m?v?szekkel – az asztalfi?knak. Csak a rendszerv?lt?ssal ker?lhet vissza eredeti szakm?j?ba, ?s k?z?lheti ?jb?l – imm?r t?bb mint negyedsz?zada – a forradalmat felid?z?, majd a megtorl?st ?s a k?d?ri diktat?r?t leleplez? riportjait, eml?kez?seit. Ezekb?l szerkesztett?k e k?tetet a forradalom hatvanadik ?vfordul?j?ra.

Készleten