T?rt?n?szek t?rt?nete. Kutat?k hivat?sukr?l, p?ly?jukr?l, eredm?nyeikr?l

3,500 Ft

Szerkesztette: Czeferner D?ra, Sz?ts Zolt?n Oszk?r, Sz?ts-Rajk? Kinga

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

Kiad?k:??jkor Alap?tv?ny – Fakult?s Kiad?
ISBN 9786155848056
Megjelen?s: 2018
Nyelv: magyar
Terjedelem: 286 o.
M?ret: 165×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt, visszahajl? f?llel
Illusztr?ci?: 30 ff. fot?

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

“Szerkeszt?s?g?nk els?dleges c?lja a kezdetekt?l az, hogy a hazai t?rt?neti kutat?sok legfrissebb eredm?nyeit
k?z?rthet? form?ban t?rja az oldal olvas?i el?. Ennek jegy?ben kiemelten fontosnak tartottuk, hogy t?rt?n?szinterj?kat jelentess?nk meg a Portr? rovat keretei k?z?tt, amelyek r?vid id?n bel?l a honlap legolvasottabb cikkeiv? v?ltak ? ?s ez mostan?ig sem v?ltozott.
A rovat n?pszer?s?ge, valamint a Fakult?s Kiad? megkeres?se lehet?v? tette, hogy az ?jkor Alap?tv?ny ?ltal a port?lon kor?bban megjelentetett besz?lget?sekb?l v?logatva, ?n?ll? k?tetet adhassunk az ?rdekl?d? olvas?k kez?be.
Hogyan lesz valakib?l t?rt?n?sz? Milyen csal?di h?tt?r, gyermekkori olvasm?ny?lm?ny, kiemelked? tan?regy?nis?g hat?s?ra fordul az illet? a t?rt?nelem fel?? Milyen d?nt?sek, lehet?s?gek vagy ?ppen korl?tok hat?rozz?k meg a kutat?k p?lya?v?t? S egy?ltal?n milyen elhelyezked?si lehet?s?gekkel tal?lja mag?t szemben egy-egy fiatal kutat? a 21. sz?zadban? Milyen lehet?s?gei voltak ?s vannak a hazai t?rt?nettudom?nynak arra, hogy integr?l?djon a nyugat-eur?pai vagy ?ppen a tengerent?li szellemi k?zegbe? Hogyan befoly?solja a kutat?sokat a jellegzetes hazai ?vfordul?-kultusz? Mik?nt lehet hat?st gyakorolni a t?rsadalom t?rt?neti tudat?ra, s egy?ltal?n l?tezik-e ilyen tudat? Milyen ?j k?rd?sfeltev?sek jellemz?k napjaink tudom?nyoss?g?ra?
Milyen szerepet j?tszanak a lev?lt?rak ?s a m?zeumok a tudom?nyos ?letben, s mik?nt ?rhat? le ezek t?rsadalmi haszna? ? Csup?n n?h?ny k?rd?s azok k?z?l, amelyet interj?alanyainkkal k?rbej?rtunk, akik k?z?tt tal?lunk akad?mikusokat, egyetemi oktat?kat, lev?lt?rosokat, muzeol?gusokat, tudom?nyos tev?kenys?get is folytat? k?z?piskolai tan?rokat vagy ?ppen fiatal koruk ellen?re kimagasl? teljes?tm?nyt ny?jt? PhD-hallgat?kat. Tartson vel?nk, ?s ismerje meg a kutat?sok ? ?s olykor a sz?raz t?nyek ? m?g?tt ?ll? embereket!”

Elfogyott