T?th Andi: Dobd ki a szemetest! – Hullad?kcs?kkent?s l?p?sr?l l?p?sre

4,980 Ft

Kiad?: Lelkesed?s – Tanul?s – Szabads?g
Oldalak sz?ma: 312
Bor?t?: PUHAT?BL?S, RAGASZT?K?T?TT
S?ly: 588 gr
ISBN: 9786150062457
Nyelv: MAGYAR
Kiad?s ?ve: 2019
Illusztr?ci?: K?PEKKEL

 

“Egy hangs?lyozottan magyarorsz?gi viszonyokra ?r?dott, a szerz? saj?t tapasztalatain alapul?, hiteles “z?r? hullad?k” gyakorlati k?zik?nyv, amely l?p?sr?l l?p?sre elk?s?ri az olvas?t a hullad?kminimaliz?l?s folyamat?ban.
A m?sodik kiad?s ?jdons?ga egy ?tfog? fejezet a sikeres k?z?ss?gi egy?ttm?k?d?sek ind?t?s?nak gyakorlat?r?l: T?rsadalmi szerepv?llal?s – l?p?sr?l l?p?sre. A fejezet vend?gszerz?i: Tak?cs-S?nta Andr?s, az ELTE docense, a Hum?n?kol?gia Mesterszak igazgat?ja, a Kisk?z?ss?gi Program elnevez?s? kutat?si ?s akci?program ?tletgazd?ja ?s szakmai vezet?je, valamint R?m?n Izabella, a Gyermekkor ?kol?gi?ja munkat?rsa.
M?g t?bb recept, b?v?tett alapanyag- ?s boltlista.
… mert hissz?k, hogy minden kis l?p?s sz?m?t.

A k?nyv tartalma:
– szeml?letform?l? alapok a “z?r? hullad?k” ?letvezet?shez
– h?rom szinten – kezd?, halad?, ?s szuper-halad? – bemutatott gyakorlati l?p?sek a mindennapi ?let 6 ter?let?r?l: szeml?let, bev?s?rl?s, konyha, f?rd?szoba, takar?t?s, kert
– minden r?sz v?g?n ?rdekess?gek: t?rt?nelmi visszatekint?s, hazai ?s nemzetk?zi statisztik?k, k?lf?ldi inspir?ci?k, bakik
– minden r?sz v?g?n forintos?tott megtakar?t?si potenci?l egy 5 f?s, ?tlagos magyar csal?d k?lts?gvet?s?re
– magyarorsz?gi ?s eur?pai uni?s jogszab?lyi vonatkoz?sok
– alap?tv?nyok, szervezetek, gy?jt?helyek, nonprofit v?llalkoz?sok, applik?ci?k
– t?rsadalmi aspektusok – k?z?ss?gek, csal?d ?s bar?tok, iskola, munkahely – ?ttekint?se
– sikeres t?rsadalmi szerepv?llal?s l?p?sr?l l?p?sre
– 33 kipr?b?lt recept h?zilag elk?sz?thet? tiszt?t?- ?s kozmetikai szerekhez
– “z?r? hullad?k” h?ztart?s alapanyaglist?ja – b?v?tett v?ltozat
– magyarorsz?gi “z?r? hullad?k ?letform?t” t?mogat? web?ruh?zak ?s boltok – b?v?tett lista
– motiv?l? ellen?rz? lista a” z?r? hullad?kos” h?ztart?s fel? vezet? egy?ni ?t dokument?l?s?ra

A szerz?r?l:
T?TH ANDI – “z?r? hullad?k” aktivista, blogger, h?rom gyermekes ?desanya, h?ziasszony
Sok?ig azt hitte, k?rnyezetv?d?, mert bio?lelmiszereket, ?ko tiszt?t?szereket v?s?rol, ?s moshat? pelenk?t ad a kisl?ny?ra. 2016. janu?r 1-j?n egy interneten olvasott cikk hat?s?ra drasztikus l?p?sre sz?nta mag?t, ?s elindult a “z?r? hullad?kos” h?ztart?s megval?s?t?s?nak ?tj?n. Dobd ki a szemetest! – Hullad?kcs?kkent?s l?p?sr?l l?p?sre c?m? k?nyv?ben saj?t gyakorlati tapasztalatait osztja meg az olvas?kkal, arra inspir?lva ?ket, hogy v?gjanak bele a hullad?kminimaliz?l? ?letforma kialak?t?s?ba. Rendszeresen tart el?ad?sokat, workshopokat, szeml?letform?l? projekt ?r?kat k?rnyezetv?delmi ?s fenntarthat?s?gi rendezv?nyeken, f?rumokon, k?nyvt?rakban, iskol?kban. A H?ztart?som Hullad?k N?lk?l blog, T?th Andi – H?ztart?som Hullad?k N?lk?l Facebook-oldal ?s a t?bb mint 25.000 tagot sz?ml?l? H?ztart?som Hullad?k N?lk?l Facebook-csoport h?ziasszonya.”

Készleten