T?th Gergely (Szerk.): Clio Inter Arma. Tanulm?nyok a 16-18. sz?zadi magyarorsz?gi t?rt?net?r?sr?l

3,000 Ft

A kora ?jkori magyarorsz?gi t?rt?net?r?sr?l utolj?ra Bartoniek Emma (1895-1957) ?rt komoly ?sszegz?st. A jelen k?tet term?szetesen nem p?tolhatja egy ?j szint?zis elk?sz?t?s?t. Ink?bb egy t?red?kes seregszemle ez, amelynek legf?bb c?lja felm?rni, hol tart napjainkban a kutat?s, ?s milyen ?j eredm?nyeket tud felmutatni ebben a t?m?ban.
A k?tet azokb?l a – tanulm?nny? ?rlelt – el?ad?sokb?l ?ll ?ssze, amelyek 2013-ban hangzottak el a “T?rt?net?r?s Magyarorsz?gon a kora ?jkorban” c?m?, Kos?ry Domokos (1913-2007) 100. sz?let?snapja eml?k?re rendezett konferenci?n, az MTA B?lcs?szettudom?nyi Kutat?k?zpont T?rt?nettudom?nyi Int?zet?ben. M?r akkor kider?lt: sok megbesz?lnival? van, mivel r?g?ta nem folyt val?di diskurzus a k?rd?sr?l. A k?tetben a konferenci?n megkezdett p?rbesz?d folytat?dik: a tanulm?nyok nem k?l?n?lnek el egym?st?l, hanem t?bb ?zben “rezon?lnak” egym?s gondolataira, tov?bb? az egyes szerz?k, t?m?k, m?vek ?jra meg ?jra felbukkannak, m?s-m?s megvil?g?t?sban, illetve szerepben. A dolgozatok k?z?l h?rom terjed ki a humanista t?rt?net?r?sra (b?r ezek k?z?l az egyik t?bb korszak ?s tudom?nyter?let hat?r?t is bej?rja); n?gy tanulm?ny t?m?ja a 17. sz?zad historikusai, illetve t?rt?netszeml?lete; v?g?l k?t nagyobb ?r?s mutatja be a 18. sz?zadi magyarorsz?gi t?rt?nettudom?nyt.

K?nyv adatok
C?m:?Clio Inter Arma. Tanulm?nyok a 16-18. sz?zadi magyarorsz?gi t?rt?net?r?sr?l
Szerz?:?T?th Gergely (Szerk.)
Kiad?:?MTA T?rt?nettudom?nyi Int?zet
Sorozat:?Magyar T?rt?nelmi Eml?kek – ?rtekez?sek
Oldalsz?m:?264 oldal
Megjelen?s:?2015. janu?r 09.
K?t?s:?C?rnaf?z?tt, kem?nyt?bl?s
ISBN:?9789639627864

Készleten