T?th Imre: Egy polg?ri arisztokrata. K?nya K?lm?n 1869?1945

2,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497544

Megjelen?s: 2016
M?ret: 130×200 mm
Terjedelem: 262 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

K?nya K?lm?n a k?t h?bor? k?z?tti magyar k?lpolitika egyik legfontosabb szerepl?je, 1933?1938 k?z?tt pedig hivatalos ir?ny?t?ja volt. Szem?ly?t ?s m?k?d?s?t ? t?bbek k?z?tt ? az teszi k?l?nlegess?, hogy a k?l?gyminiszteri posztnak ?s feladatk?rnek ?j ?rtelmez?st igyekezett adni. El?deihez k?pest akt?v ?s koncepci?zus politik?t folytatott, elk?pzel?seit nem ritk?n minisztereln?keivel szemben is ?rv?nyre juttatta. Tev?kenys?g?vel ?s f?leg modor?val sz?mos tisztel?t ?s ugyancsak sz?mos ellenfelet szerzett mag?nak. Mint az egykori birodalmi k?l?gyi int?zm?nyrendszer r?szese, m?g kort?rsain?l is nehezebben volt k?pes elfogadni Magyarorsz?g els? vil?gh?bor? ut?ni s?lyos preszt?zsvesztes?g?t. A magyar k?l?gyminiszt?rium vez?rtitk?rak?nt, berlini k?vetk?nt, majd miniszterk?nt is az orsz?g ?s a r?gi diplom?cia tekint?ly?nek vissza?ll?t?s?n, illetve meg?rz?s?n dolgozott.
A k?tetben K?nya K?lm?n ?letp?ly?j?nak fordulatai ?s a vel?k egybefon?d? k?lpolitikai esem?nyek megismer?se mellett az Olvas? bepillant?st nyerhet a korabeli t?rsadalmi ?s politikai ?let vil?g?ba, a diplom?cia z?rt, k?v?lr?l sokszor ragyog?nak v?lt kulissz?i m?g

Elfogyott