Trebbin ?gost ? Lehmann Ferenc: A p?csi N?dor Sz?ll? reg?nye

2,920 Ft

?A N?dor Sz?ll? reg?nye” c?m? k?nyvemet els?sorban ?desap?m eml?k?nek szenteltem, ?s szem?ly?n kereszt?l mindazoknak a dr?ga eml?kezet? tan?t?mestereimnek, bar?taimnak ?s koll?g?imnak, akik m?r nincsenek k?z?tt?nk. ?gy gondolom, hogy t?n most ott vannak egy?tt t?bb dimenzi?nyi t?vols?gban a F?ldt?l, ?s a ?mennyei k?v?h?z” kapuj?n?l v?rj?k a r?gi, kedves t?rzsvend?geket.
?letp?ly?ja ?sszeforrt a N?dor Sz?ll? sors?val. Visszagondolva a k?zdelmes ?vekre, nyugodtan ?ll?thatom, hogy neki az ?let?t jelentette ez a sok vihart meg?lt, Sz?chenyi t?ri patin?s ?p?let.
Az 1940-es ?vek v?g?n ker?lt a N?dorhoz. V?gigj?rva a hivatali rangl?tra st?tuszait az igazgat?helyettesi beoszt?sig emelkedett.
Mag?n?lete szinte alig volt. M?r kor?n reggel bent volt a hivatalban, hiszen mint az ?ruforgalom ir?ny?t?j?nak figyelnie kellett a gazdas?gi, ?rt?kes?t?, sz?llodai ?s ?ttermi tev?keny?s?gek minden apr? munkaf?zis?ra. F?radhatatlanul j?rta a h??zat, szervezett ?s ellen?rz?tt. T?voll?t?ben helyettes?tette az ?n?ll? egys?g igazgat?j?t. Bizony sokszor m?g az is el?fordult, hogy hazamenni sem tudott elfoglalts?gai miatt. Felettesei a szorgalm??rt megbecs?lt?k, tisztelt?k.
Nyugd?jas napjaiban sem szakadt el szeretett munkahely??t?l, sz?ve ?s gondolatai vissza-visszah?zt?k oda.
?desap?m egy?tt ?r?lne velem k?nyvem megjelen?s?nek, amely rem?lhet?leg hozz?j?rul majd ahhoz, hogy a p?csi emberek ne feledkezzenek meg a v?ros egykori b?szkes?g?r?l, a N?dor Sz?ll?r?l.

Le?r?s

Fejezetek egy p?csi sz?lloda t?rt?net?b?l 1846?1988

ISBN 978?963 87420 0 1
Kiad?: H?zmester ?98 Kft.
Megjelen?s: 2006
Nyelv: magyar
Terjedelem: 262 o.
M?ret: 140×197 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten