Tulip?n ?va: Ostrom 1956-ban

2,940 Ft

1956. okt?ber 30-?n, egy h?ttel a forradalom kit?r?se ut?n, fegyveres felkel?csoportok megostromolt?k a Magyar Dolgoz?k P?rtja budapesti p?rtbizotts?g?nak K?zt?rsas?g t?ri ?p?let?t. A s?lyos harcok nyom?n kibontakoz? tragikus esem?nysor mind a mai napig a forradalom egyik legvitatottabb fejezet?nek sz?m?t, s?t maga a t?r gyakran tov?bbra is az “ellenforradalmi” er?szak helyek?nt ?l a k?ztudatban. Mindez nem kis m?rt?kben annak a K?d?r-kori propagand?nak k?sz?nhet?, amely a t?ren t?rt?nt esem?nyeknek kit?ntetett szerepet sz?nt a kollekt?v eml?kezetben, ?s a kezdetekt?l fogva ellentmond?sos fejlem?nyek ?talak?t?s?val, ut?lag konstru?lt kulcsepiz?dok hozz?illeszt?s?vel alkotta meg az “ellenforradalom r?mtetteir?l” sz?l? elbesz?l?st. TULIP?N ?VA k?nyve arra a k?rd?sre keresi a v?laszt, hogy ennyi id? ut?n mi fejthet? fel a forradalom e szimbolikus jelent?s?ggel felruh?zott epiz?dj?r?l. Ennek ?rdek?ben a szerz? arra v?llalkozik, hogy a legapr?bb r?szletekig megvizsg?lja ?s rekonstru?lja az okt?ber 30-?n t?rt?nt esem?nyeket. M?lyrehat?an elemzi a k?d?ri eml?kezetpolitika szolg?lat?ban ?ll? “mitikus” jeleneteket a t?szdr?m?t?l kezdve a parlamenterek t?rt?net?n kereszt?l eg?szen Mez? Imre hal?l?ig. A t?rt?n?sz sz?mos k?rd?sben meglep? k?vetkeztet?sekre jut, m?s probl?m?k pedig mer?ben ?j kontextusba ker?lnek. Tulip?n ?va 2005 ?ta dolgozik t?rt?n?sz kutat?k?nt a HM Hadt?rt?neti Int?zet ?s M?zeumban. 2010-ben szerzett doktori fokozatot a P?zm?ny P?ter Katolikus Egyetemen. Kutat?si ter?lete az 1945 ut?ni magyar t?rt?nelem, k?l?n?sen az 1956-os forradalom t?rt?nete, valamint a kommunista p?rt ideol?gi?ja ?s eml?kezetpolitik?ja.
K?nyv adatok
C?m:?Ostrom 1956-ban
Szerz?:?Tulip?n ?va
Kiad?:?Jaffa Kiad?
Oldalsz?m:?248 oldal
Megjelen?s:?2014. okt?ber 30.
K?t?s:?Kem?nyt?bl?s
ISBN:?9786155418921
M?ret:?20 mm x 140 mm x 200 mm

Készleten