“?j k?nyvt?r virul itt, tele rendbe rakott tudom?nnyal. Fontos, hogy mindent nyitva tal?lsz odabent.”

5,500 Ft

A p?csi p?sp?ki k?nyvt?rat 1774-ben alap?totta ?s tette nyilv?noss? Klimo Gy?rgy p?sp?k. A k?nyvgy?jtem?ny Magyarorsz?g els? nagy nyilv?nos k?nyvt?ra volt. Az alap?t? p?sp?k c?lja, hogy ?jraalap?tsa a p?csi egyetemet, nem val?sult meg, azonban l?trehozott egy olyan tudom?nyos k?nyvt?rat, amelyben a vall?studom?ny mellett a jog-, orvos-, b?lcs?szet- ?s term?szettudom?ny kor?bbi ?s korabeli szakirodalma ?s k?ziratos forr?sai is helyet kaptak. Klimo p?sp?k ?lma az egyetemi k?nyvt?rr? v?l?sr?l csak 1923-ban az Erzs?bet Tudom?nyegyetem P?csre k?lt?z?s?vel v?lt val?ra, mikor Zichy Gyula p?sp?k ?r?k?s haszn?latra ?tengedte a k?nyvt?rat az egyetem hallgat?i ?s tan?rai sz?m?ra.

Tudom?ny ?s kutat?s a Klimo K?nyvt?rban

Szerkesztette: Dezs? Krisztina, Moln?r D?vid, Schmelczer-Poh?nka ?va

 

A 2014-es ?vfordul? kapcs?n a P?csi Egyetemi K?nyvt?r ?s Tud?sk?zpont, valamint a P?csi Egyh?zmegye k?z?s programsorozattal ?nnepelte a k?nyvt?r 240 ?ves fenn?ll?s?nak jubileum?t. A hajdani p?sp?ki bibliot?ka Arany- ?s Szepesy-term?ben egy 26 vitrines, enteri?r ki?ll?t?s ker?lt megrendez?sre,??Itt?van, Gy?rgy f?pap a Te k?nyvt?rad?(…)?mindenki sz?m?ra nyitva ?ll.? Ritkas?gok ?s kuri?zumok a 240??ve?alap?tott Klimo K?nyvt?rb?l?c?mmel. A rendk?v?l sz?nes t?rlat ?tad?s?ra 2014. m?jus 22-?n ker?lt sor a Magyar Tudom?nyos Akad?mia K?nyvt?rt?rt?neti Munkabizotts?g?nak P?csre kihelyezett, tavaszi ?l?s?nek keret?ben. A ki?ll?t?sban a k?nyvt?r ritk?n l?tott k?ziratait, k?dexeit, legszebb ?snyomtatv?nyait, ritkas?gait mutattuk be.

Az ?vfordul?s programsorozat z?r?akkordjak?nt 2014. okt?ber 16-17-?n a D?m K?t?rban ??jk?nyvt?r virul itt, tele rendbe rakott tudom?nnyal. Fontos, hogy mindent nyitva tal?lsz odabent.” Tudom?ny ?s kutat?s a Klimo K?nyvt?rban?c?mmel, tudom?nyos szimp?zium keret?ben 28 el?ad? adott sz?mot az egykori p?sp?ki bibliot?ka ?llom?ny?ban v?gzett, jelenkori kutat?sainak eredm?nyeir?l. A t?mak?r?k a k?nyvt?rt?rt?net, az oktat?s- ?s m?vel?d?st?rt?net, a jog- ?s hadt?rt?net, irodalom- ?s t?rt?nettudom?ny, valamint a hajdani p?sp?ki k?nyvt?rhoz k?thet? neves p?csi szem?lyekhez kapcsol?d? kutat?sokat ?lelik fel.

Aj?nlom teh?t a Tisztelt Olvas?k figyelm?be a?P?csi Egyetemi K?nyvt?r kiadv?nyaisorozat?nak 13. k?tet?t, amelyben a 240 ?ves bibliot?k?hoz kapcsol?d? leg?jabb tudom?nyos kutat?sokr?l olvashatnak az ?rdekl?d?k.

P?cs, 2016. febru?r

Fischern? D?rdai ?gnes f?igazgat?

Készleten