Ujv?ry G?bor: “Egy eur?pai form?tum? ?llamf?rfi” Klebelsberg Kuno (1875-1932)

2,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN?978-615-5497-20-9
Terjedelem 228 oldal
M?ret: 130×200 mm
K?t?s: ragasztott karton?lt

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

Napjainkban a k?t vil?gh?bor? k?z?tti Magyarorsz?g politikusai k?z?l Horthy Mikl?s korm?nyz?, Bethlen Istv?n, Teleki P?l ?s G?mb?s Gyula mellett val?sz?n?leg Klebelsberg Kuno ker?l a legt?bbsz?r sz?ba a magyar sajt?ban ?s k?zbesz?dben. A vele val? ? sajnos ink?bb felsz?nes ? foglalkoz?snak igazi renesz?nsz?t ?lj?k. Az ut?bbi ?vekben sz?mos int?zm?nyt is elneveztek r?la, szinte kultikus figur?v? v?lt, ?m kultusza nemegyszer gyakori ?s f?l?sleges t?lz?sokba esik. Az elm?lt ?vtizedekben sokan elemezt?k munk?ss?g?t, t?bbnyire azonban csak r?szletk?rd?sekre koncentr?ltak.?1942 ut?n els? ?zben jelen k?tet tesz k?s?rletet az eg?sz ?letp?lya ?sszefoglal?s?ra, megmutatva: mi az, ami p?lyafut?s?r?l ?s annak nagyszer? teljes?tm?nyeir?l ? s n?h?ny megval?s?tatlan vagy torz?ban maradt terv?r?l ? viszonylag m?r ismert, felt?rt ?s tudom?nyosan is megalapozott eredm?nyeket hozott. ?m egyben kijel?li a Klebelsbergre vonatkoz? kutat?sok ?jabb ir?ny?t is: nevezetesen a vall?s- ?s k?zoktat?s?gyi miniszters?ge el?tti, m?r k?s?bbi ?nmag?t ?p?t?, eddig kev?sb? ismert ?letszakasz jelent?s?g?t.

?B?zom benne, hogy a sz?nd?kaim szerint olvasm?nyos st?lus?, ?m kell? szakmai h?tt?rrel ?s al?zattal b?r?, Klebelsberg sz?mos ?r?s?b?l ?s azok visszhangjaib?l gyakran id?z? k?nyvemmel hozz?j?rulhatok ahhoz, hogy h?s?m alakj?t a j?v?ben meg?rdemelten tisztelj?k, hiszen val?di ?llamf?rfik?nt igaz?n r?szolg?lt erre. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy megpr?b?ljuk ?t ?s munk?ss?g?t t?rgyilagosan ?rt?kelni, ?s ne f?listenk?nt, hanem emberk?nt, politikusk?nt tekints?nk r?. B?rmennyire kiv?l?, m?gis esend? emberk?nt olykor ? is v?tett hib?kat, n?ha rosszul ismerte fel saj?t ?s orsz?ga lehet?s?geit. Mindez azonban semmit sem von le nagys?g?b?l, s?t ink?bb er?s?ti azt, hiszen ez?ltal tudunk k?zelebb ker?lni hozz?.?

Ujv?ry G?bor

Készleten