?nnepi tanulm?nyok M?r? M?ria Anna tisztelet?re

3,500 Ft

?nnepi k?tet?nk M?r? M?ria Anna 65. sz?let?snapj?ra k?sz?lt. A nagy tud?s?, sz?les m?velts?g? t?rt?n?sz-lev?lt?ros-k?nyvt?ros el?tt tisztelegnek a k?tet szerz?i. A jeles 65. sz?let?snapra sok helyr?l ?rkeztek ?r?sok: t?rt?n?szekt?l, lev?lt?rosokt?l, k?nyvt?rosokt?l, jog?szokt?l, muzeol?gusokt?l. A tisztelet term?szetesen M?r? M?ria Anna tudom?nyos teljes?tm?ny?nek sz?l (k?zel f?lsz?z publik?ci?, k?zt?k a Klimo K?nyvt?r vaskos, felt?r? bibliogr?fi?ja jelzi t?bb ?vtizedes kutat? munk?j?t). Az ?nnepi k?tet azonban nemcsak a kutat?nak, a nagy tud?s? koll?g?nak, hanem a j? bar?tnak, a tapasztalt mesternek is sz?l, hiszen az ?nnepi k?tet a szakmai elismer?s kifejez?sre juttat?sa mellett eml?k is. Eml?k az ?nnepeltnek, aki fellapozva e k?tetet, azoknak az ?r?sait olvashatja, akikkel t?bb ?vtizedes munk?ja sor?n egy?tt dolgozott, sz?mukra – k?l?n?sen k?nyvt?rosk?nt – hasznos seg?ts?get adott. De eml?k nek?nk, szerz?knek is M?ri?imr?l, akit nemcsak tisztel?nk tud?s??rt, hanem becs?lj?k, szeretj?k emberi habitus??rt. Szer?nys?g, szorgalom ?s kitart?s – e h?rom sz?val jellemezhetj?k ?t. E tulajdons?gok adtak keretet annak a hat ?s f?l ?vtizednek, mely el?tt tisztelegnek kutat?t?rsai, koll?g?i, tan?tv?nyai, bar?tai.

Le?r?s

Kovokai Szabina, Poh?nka ?va (szerk.)
?nnepi tanulm?nyok M?r? M?ria Anna tisztelet?re

Kiad?: PTE Egyetemi K?nyvt?r
ISBN 9789636422905
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 372 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Készleten