Varga Aranka: Gyermekv?delem ?s iskola

2,100 Ft

A csal?d n?lk?l feln?v? gyermekek, fiatalok nevelked?s?nek k?rd?se nagyon r?gi, mondhatni az emberi t?rsadalom struktur?l?d?s?val egyid?s, hiszen mindig voltak gyermekek, akik valamilyen okb?l elvesz?tett?k eredeti csal?di k?z?ss?g?ket. A mai Magyarorsz?gon ? ?s persze a modern t?rsadalmakban ? nemcsak ?rv?kr?l van sz?, hanem olyan gyermekekr?l, akiknek sz?lei valamilyen okb?l nem k?pesek biztos?tani gyermek?k felnevel?s?t. Term?szetesen nemcsak a kisgyermekek ell?t?s?r?l van sz?, hanem a feln?vekv?kr?l, akiket iskol?ztatni kell, seg?teni abban, hogy feln?tt korukban foglalkoz?st v?laszthassanak. Az iskol?z?s ? mint m?s k?z?ss?gekben ? ebben a csoportban is egyike a d?nt? k?rd?seknek, hiszen ez k?sz?t fel a feln?ttkorra, a szocializ?l?d?s ?s a p?lyav?laszt?s szempontj?b?l is d?nt? jelent?s?g?. A k?nyvben megismerj?k e k?rd?sek t?rt?neti alakul?s?t, a szakirodalomban kimutatott nemzetk?zi ?sszef?gg?seket, a magyar fejlem?nyeket a 19. sz?zadt?l napjainkig, eg?szen a jelenkor t?rv?nyhoz?s?nak probl?m?iig. Emellett ?sszetett k?pet kapunk a gyermekv?delmi int?zm?nyekr?l a benn?k dolgoz? szakemberek elmond?sa alapj?n, s nem utols? sorban a fiatalokr?l, akiket k?rd??vvel keresett fel a szerz?.

Le?r?s

ISBN 9786155181528
Kiad?: Vir?gmandula Kft.
Megjelen?s: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 164 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

M?ret: 160×240 mm

Tartalom

 

BEVEZET?S9
1. SZOCIALIZ?CI? ?S GYERMEKV?DELEM13
1.1. T?kefajt?k: kultur?lis ?s szoci?lis t?ke15
1.2. Bikultur?lis szocializ?ci?17
1.3. Inkluz?v nevel?si t?r19
2. T?RSADALMI EGYENL?TLENS?G ?S ISKOLAI SIKEREK23
2.1. T?rsadalmi szerkezet, r?tegz?d?s, st?tusz24
2.2. Iskolarendszer, mobilit?s, h?tr?nyos helyzet26
2.3. Cig?nys?g ?s az iskol?zotts?g33
3. A GYERMEKV?DELEMBEN FELN?V?K40
3.1. A gyermekv?delem r?vid t?rt?nete40
3.2. A gyermekv?delemben feln?vekv?k pszichol?giai saj?toss?gai49
3.3. A gyermekv?delem ?s iskol?ztat?s k?rd?sei56
4. NEMZETK?ZI ?S HAZAI GYERMEKV?DELMI POLITIK?K58
4.1. T?rsadalmi kirekeszt?s elleni program58
4.2. Magyarorsz?gi oktat?spolitika ?s a gyermekv?delem63
4.3. Szakmapolitikai javaslatok66
5. A MAGYARORSZ?GI GYERMEKV?DELEM F?BB JELLEMZ?I69
5.1. A gyermekv?delmi gondoskod?s Magyarorsz?gon69
5.2. A gyermekv?delmi szakell?t?s rendszere70
5.3. A gyermekv?delemben ?l?k iskol?zotts?gi helyzete76
6. A GYERMEKV?DELEMBEN ?L?K HELYZETE EGY KUTAT?S T?KR?BEN83
6.1. H?rom megye gyermekv?delme86
6.2. A gyermekv?delemben ?l?k n?z?pontja98
6.3. A gondoz?k gyermekv?delmi k?rk?pe113
6.4. Az iskol?zotts?got befoly?sol? t?nyez?k120
7. CIVIL INNOV?CI? A GYERMEKV?DELEMBEN124
7.1. Fa?g Bar?ti K?r Egyes?let124
7.2. Civil lehet?s?gek a gyermekv?delmi szocializ?ci?ban125
7.3. Fa?gas szolg?ltat?si k?r ?s j?v?k?p128
8. Z?R? GONDOLATOK134
SUMMARY: CHILD WELFARE AND EDUCATION140
IRODALOM154
F?GGEL?K163

Készleten