Varga Katalin-M?sz?rosn? Szentir?nyi Zita (szerk.): ?sszehasonl?t(hat)? k?nyvt?r?gy

3,500 Ft

A P?csi Tudom?nyegyetem Feln?ttk?pz?si ?s Emberi Er?forr?s Fejleszt?si Kar K?nyvt?r- ?s Inform?ci?tudom?nyi Int?zete az informatikus k?nyvt?ros mesterk?pz?s keret?ben oktatja az ?sszehasonl?t? k?nyvt?rtudom?ny c. kurzust. A t?rgy legfontosabb feladata, hogy a hallgat?k megismerj?k a k?l?nb?z? orsz?gok k?nyvt?r?gy?nek fejl?d?s?t, az abban megl?v? hasonl?s?gokat ?s k?l?nb?z?s?geket. Ennek sor?n r?szletesen megismerik a k?zk?nyvt?rak fejl?d?s?nek a vil?g orsz?gainak k?nyvt?r?gy?re hat? k?t nagy ir?nyzat?t: a public library, valamint a n?pk?nyvt?ri t?pus? fejl?d?si folyamatokat. A tant?rgy c?lja, hogy a hallgat?k megismerj?k a k?t fejl?d?si ?t saj?toss?gaib?l ad?d?, m?ig hat? k?nyvt?r?gyi, k?nyvt?rpolitikai folyamatokat, tov?bb? azokat az ism?rveket, amelyek a k?nyvt?rtudom?ny kialakul?s?ban, ?rtelmez?si folyamataiban ?s alkalmaz?s?ban kimutathat?k.

K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

M?ret: 165×230 mm

Terjedelem: 370 oldal

Illusztr?ci?: 40 ff ?bra

A k?tetben azokat a tanulm?nyokat jelentett?k meg, amelyek t?m?jukban illeszkednek a tant?rgy tematik?j?hoz, illetve amelyek ennek a k?pz?snek a hat?s?ra sz?lettek az int?zet oktat?inak ?s hallgat?inak toll?b?l.

A k?tet megjelentet?s?nek t?bb fontos c?lkit?z?se van:

Egyr?szt tank?nyvet, seg?danyagot szeretn?nk adni a leend? hallgat?k kez?be, illetve publik?ci?s lehet?s?get biztos?tani a legkiv?l?bbak sz?m?ra, ezzel is szolg?lva a tehets?ggondoz?s ?gy?t.

M?sr?szt aj?nd?kul sz?njuk a kurzus ihlet?j?nek, hogy l?ssa munk?ja gy?m?lcs?t, illetve bemutassuk szakmai m?hely?nk eredm?nyeit.

V?g?l, de nem utols? sorban az eg?sz magyar k?nyvt?ros szakmai k?z?ns?gnek ?s minden ?rdekl?d?nek szeretn?nk bemutatni n?h?ny ?rdekes ?s tanuls?gos p?ld?t a nagyvil?gb?l, ezzel is gazdag?tva l?t?k?r?ket, perspekt?v?ikat, seg?tve a szakma fejl?d?s?t. Ez ut?bbi tekintetben k?tet?nk hi?nyp?tl? a magyar k?nyvpiacon, rem?nyeink szerint sokak ?rdekl?d?s?t felkelti ? nemcsak a k?nyvt?ros szakma k?pvisel?i?t ?, ?s hozz?j?rul a k?nyvt?rakr?l a t?rsadalomban kialakult k?p ?rnyaltabb? t?tel?hez.

Készleten