Varga Szabolcs: Le?nidasz a v?gvid?ken. Zr?nyi Mikl?s (1508?1566)

2,800 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISSN 2064-518x
ISBN 978 615 5497 83 4
M?ret: 130×200 mm
Terjedelem: 280 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
Illusztr?ci?: 32 ff k?p, 10 sz?nes t?rk?p

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Az elm?lt k?tsz?z ?v sz?p- ?s szakirodalmi term?s?nek k?sz?nhet?en a K?rp?t-medenc?ben mindenki hallott Zr?nyi Mikl?sr?l. Ez ?r?mteli, azonban ha m?lyebbre ?sunk, akkor val?j?ban alig ismerj?k a szigetv?ri v?rkapit?nyt. Hi?ba jelent meg r?la t?bb t?rt?neti ?letrajz, ezeket a nagyk?z?ns?g ritk?n fogta a kez?be, ?s az ?j tudom?nyos eredm?nyek sem sziv?rogtak be a n?pszer? irodalom lapjaira. A laikus ?rdekl?d?k ?s a professzion?lis t?rt?n?szek Zr?nyir?l alkotott k?pe mark?nsan elv?lt egym?st?l.
Ez a k?nyv egyszerre t?rt?nelmi reg?ny ?s tudom?nyos ?letrajz. K?s?rlet arra, hogy v?laszt adjon a Zr?nyivel kapcsolatos legfontosabb k?rd?sekre, ?s k?z?rthet? form?ban k?zvet?tse a vele kapcsolatos legfrissebb ismereteket. Emiatt t?ll?p a biogr?fia szigor?an vett m?faji keretein, ?s a korabeli mili?ben, a Magyar Kir?lys?g sorsford?t? k?rd?seit is ?rintve mutatja be Zr?nyi hely?t ?s szerep?t a saj?t vil?g?ban. Ennek k?sz?nhet?en megismerj?k a csal?d eredet?t ?s k?z?pkori t?rt?net?t, Zr?nyi Mikl?s nemzetis?g?t ?s identit?s?t, illetve a Habsburg uralkod?khoz f?z?d? viszony?t.
A k?nyv amellett, hogy lesz?mol sz?mos Zr?nyit ?vez? k?zkelet? m?tosszal, ?j szempontokat felvillantva mutatja be az 1566. ?vi ostrom jelent?s?g?t. Szint?n ?jdons?g, hogy az ?letrajz r?szek?nt a Zr?nyi k?r?l kialakul? kultuszr?l is sz? esik, mert e n?lk?l ?rthetetlen az a 21. sz?zadi ?rdekl?d?s is, amely e k?tet megjelen?s?t inspir?lta.

Készleten