Varga Szabolcs (szerk.): V?szterhes id?k a Mecsekalj

2,950 Ft

H?bor?k, ostromok, j?rv?nyok P?csett az ?kort?l a m?sodik vil?gh?bor?ig

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 978-615-5497-97-1
Megjelen?s: 2017
Nyelv: magyar
Terjedelem: 230 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Tizenn?gy r?g?sz, lev?lt?ros, t?rt?n?sz ?llt ?ssze, hogy sz?mba vegy?k a P?cset s?jt? csap?sokat ?s azok k?vetkezm?nyeit az ?kort?l eg?szen a k?zelm?ltig. Az egyes tanulm?nyok mint szem a l?ncban kapcsol?dnak ?ssze ?s mutatj?k be a telep?l?s k?lv?ri?j?t, a markomann bet?r?st?l a v?r?s hadsereg bevonul?s?ig. Olvashatunk benne az ?kori kezdetekr?l ?s gy?szos v?gekr?l, az ?vsz?zados n?mas?gr?l, illetve a neh?zkes ?jrakezd?sr?l. A Magyar Kir?lys?g b?szke p?sp?ki k?zpontj?nak t?bbsz?ri felperzsel?s?r?l, a tat?r d?l?sr?l ?s a polg?rh?bor?k puszt?t?s?r?l. A moh?csi csata ut?ni v?szterhes id?kr?l, a menni vagy maradni bizonytalans?g?r?l ?s az oszm?n megsz?ll?sr?l. A d?lszl?v h?bor?k borzalm?t id?z? 17. sz?zadi k?zdelmekr?l, Zr?nyi sikertelen ?s Badeni Lajos sikeres ostrom?r?l, amelyekben csup?n annyi volt a k?z?s, hogy a k?z?pkori P?cs ?p?leteinek z?me ekkor hamvadt el ?r?kre. A kuruc ?s r?c d?l?sr?l, amely ?vtizedekkel kitolta a felszabad?t? h?bor?k szenved?s?t, majd a b?k?s ?vtizedekben is b?ven kijut? csap?sokr?l, j?rv?nyokr?l, term?szeti katasztr?f?kr?l, t?zv?szekr?l. A k?p nem lenne teljes a 19. sz?zad v?g?n tombol? filox?raj?rv?ny n?lk?l, amely romba d?nt?tte a rengeteg p?csi polg?rnak meg?lhet?st biztos?t? sz?l?m?vel?st. A 20. sz?zad szint?n r?nyomta pecs?tj?t a v?ros arc?ra, az els? vil?gh?bor?ban mint h?torsz?g, a k?vetkez? vil?g?g?sben pedig mint megsz?llt megyek?zpont kellett elszenvednie, amit r?m?rt a sors. Ezzel egy?tt nem panaszkodhatnak az itt ?l?k, a v?res harcok elker?lt?k ?ket, a szocialista iparos?t?s pedig ?vtizedekig ?bezzegv?ross?? tette Baranya f?v?ros?t. A k?tet nem ad teljes k?pet, nem tal?lunk benne k?l?n ?r?st az 1820. ?vi nagy t?zv?szr?l, a 1944. ?vi deport?l?sok ?s az 1956. ?vi szabads?gharc esem?nyeir?l. Ezzel egy?tt azonban m?gsem haszontalan v?llalkoz?s a megpr?b?ltat?sok csokorba gy?jt?se, hogy igaz?n ?rt?kelni tudjuk a megmarad?st, ?s mai b?k?s ?llapotokat, amelyek magukban hordj?k egy term?keny j?v? ?g?ret?t.

Készleten