V?rnagy P?ter: Mozaikok a XX. sz?zad eleji magyar cserk?sz?letb?l

1,500 Ft

?vente febru?r 22-ike a vil?g cserk?szeinek f?lhivatalos eml?knapja. A cserk?szet ma a legnagyobb ifj?s?gi ?s feln?tt mozgalom, amely sz?rmaz?st?l, nemt?l, t?rsadalmi ?s vagyoni helyzett?l, tov?bb? k?l?nb?z? vall?si meggy?z?d?sekt?l f?ggetlen?l mindenki sz?m?ra nyitott. Az alap?t?, Lord Robert Baden-Powell of Gilwell e napon sz?letett 1857-ben. A cserk?szet ?nk?ntes, vall?sos, p?rtpolitik?t?l mentes mozgalom. Vil?gviszonylatban mintegy 38 milli? cserk?sz tev?kenykedik kb. 200 orsz?gban. C?ljuk: igazs?gszeret?, becs?letes feln?tt jellemeket ?p?teni a gyermek- ?s fiatalkor? embert?rsainkb?l. A Magyar Cserk?szsz?vets?g majd 300 csapat?ban k?zel 8000 cserk?sz munk?lkodik haz?nk szinte valamennyi megy?j?ben.
A k?tet a cserk?szet hazai meghonosod?s?nak kezdeti id?szak?ba kalauzolja az Olvas?t.
?
Le?r?sKiad?: Vir?gmandula Kft.
Megjelen?s: 2014

ISBN 9789636426460

Terjedelem: 150 oldal

M?ret: A/5, karton?lt

Készleten