Vay M?rton (szerk): Zeng?

2,310 Ft

A k?nyv alapvet?en k?t c?lt szolg?l. Els?sorban azokhoz az ?llampolg?rokhoz, civil szervezetekhez k?v?n sz?lni, akik ?gy ?rzik, valamely helyi k?rnyezeti k?rd?sben szemben ?llnak a helyi, region?lis, esetleg az orsz?gos hatalmi szervekkel, ?s helyzet?ket rem?nytelennek ?rzik. Tudjanak r?la, hogy nincsenek egyed?l! Tudjanak arr?l, hogy egy mindenki ellen?nk van szitu?ci?b?l is ki lehet ker?lni gy?ztesen!
Ismerj?k meg azok t?rt?net?t, akik egym?ssal, m?s, nem helyi civil szervezetekkel ?s lelkes, ismeretlen ?nk?ntesekkel ?sszefogva, a nyilv?noss?g erej?t felhaszn?lva v?delmezt?k, v?dik saj?t ?letter?ket. A k?nyv tal?n legfontosabb c?lja demonstr?lni: egy sikeres fell?p?shez csak olyan csoda sz?ks?ges, aminek lehet?s?ge minden k?z?ss?gben ott van. A helyi k?z?ss?geket meg k?v?njuk er?s?teni abban – a mai globaliz?l?d? vil?gban folyamatosan t?madott – hit?kben, hogy a helyi term?szeti ?s k?z?ss?gi ?rt?kek ?s ?rdekek v?delme az orsz?g j?v?j?nek z?loga. Hogy ezek az ?rt?kek ?s ?rdekek nem lehetnek a helyi vagy orsz?gos politika j?t?kszerei.
?
Le?r?s?kol?gia, politika ?s t?rsadalmi mozgalmak a Zeng?-konfliktusban

ISBN 9632177479
Kiad?: V?degylet
Megjelen?s: 2005
Nyelv: magyar
Terjedelem: 232 oldal.
M?ret: 140×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

A k?nyv ugyanakkor frapp?ns v?laszt ad a t?bbek k?z?tt a Zeng?-konfliktus hat?s?ra feler?s?d?tt z?ldellenes propagand?ban ?jra ?s ?jra megjelen? sztereot?pi?kra, ?rvekre. A k?nyv szerkeszt?je (a sajt?ban megjelent
interj?k, cikkek seg?ts?g?vel) igyekezett felsorakoztatni a z?ldek filoz?fi?j?t, tev?kenys?geit meg nem ?rt?k vagy ?ppen ellenz?k ?ltal gyakran hangoztatott gondolatokat, s ezekre kompetens, racion?lisan elfogadhat? v?laszokat adni.

Készleten