V?ber J?nos: K?t korszak hat?r?n. V?radi P?ter humanista f?pap, kalocsai ?rsek p?lyak?pe

1,950 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISSN 2064-518x
ISBN 978 615 5497 76 6
M?ret: 130×200 mm
Terjedelem: 164 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
Illusztr?ci?: 12 ff k?p

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

V?radi P?ter ?rsek M?ty?s ?s II. Ul?szl? kir?lyok udvar?nak fontos szem?lyis?ge, kor?nak It?li?ban is elismert humanist?ja volt, nev?t ma m?gis szinte kiz?r?lag a sz?kebb szakma ismeri. Az 1450 k?r?l sz?letett V?radi tehets?g?re a magyar humanizmus atyj?nak tartott Zrednai (Vit?z) J?nos figyelt fel. A v?radi k?ptalani iskola elv?gz?s?t k?vet?en a bolognai egyetemen tanult ifj? M?ty?s udvar?ba ker?lt. A rangl?tr?t v?gigj?rva p?lyafut?sa cs?cs?n a f?kancell?ri hivatalba emelkedett, valamint elnyerte a b?cs-kalocsai ?rseki m?lt?s?got. 1484-ben azonban t?r?s k?vetkezett be egyenesen felfel? ?vel? karrierj?ben, ugyanis a kir?ly beb?rt?n?zte, s m?g a p?pai diplom?cia er?fesz?t?sei ellen?re sem engedte szabadon. 1490-es szabadul?sa ut?ni tev?kenys?g?vel kapcsolatban egy igen terjedelmes, de szubjekt?v forr?ssal rendelkez?nk, saj?t levelesk?nyv?vel.
Jelen k?tet egyr?szt V?radi P?ter ?letp?ly?j?t mutatja be, m?sr?szt k?z?leti szerep?t?l elv?laszthatatlan ?r?i ?letm?v?t, lev?lgy?jtem?ny?t dolgozza fel r?szletesen. V?radi P?ter ?lete mozgalmas, utols? ?vtized?nek t?rgyal?sakor levelei mellett a szerz? tov?bbi, kor?bban nem haszn?lt forr?sok bevon?s?val helyezi az egykori esem?nyeket ?j megvil?g?t?sba.

Elfogyott