V?rtes L.n? Horv?th Kl?ra: Egy huszadik sz?zadi v?rkisasszony

1,900 Ft

A P?csv?radi F?zetek els? k?tete, V?rtes L?szl?n? Horv?th Kl?ra: Egy huszadik sz?zadi v?rkisasszony. Eml?kt?red?kek 1953-1972 c?m? visszaeml?kez?sei. Megjelentek a v?r 1988. ?vi megnyit?s?nak 20. ?vfordul?j?ra. A szerz? bemutatja az erd?gazdas?gnak a v?rban t?lt?tt utols? ?vtizedeit eg?szen addig a pillanatig, amikor a v?r sok kutat?- ?s felt?r? munka ut?n v?gre megny?lik a nagyk?z?ns?g el?tt.
?
Le?r?sEml?kt?red?kek (1953?1972)

G?llos Orsolya (szerk.)

Kiad?: P?csv?radi V?rbar?ti K?r
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 88 oldal.
M?ret: 140×197 mm
K?t?sm?d: karton?lt ragaszt?k?t?tt

Azokat az ?veket id?zi fel, amikor m?g az ?si falak k?z?tt m?k?d?tt a K?zalap?tv?nyi Erd?gondnoks?g, tov?bb? feleleven?ti a v?r ?nnepeit ?s h?tk?znapjait. Fontos mozzanatokat id?z fel a k?nyv az 1956-os forradalom ?s a mecseki szabads?gharc itteni esem?nyeib?l, feleleven?ti az ?let?ket vagy szabads?gukat ?ldoz?k eml?k?t. Besz?mol a kutat?sok megkezd?s?r?l ?s a mind vil?gosabb? v?l? felismer?sr?l, hogy a magyar t?rt?nelem egyik leg?sibb helysz?ne a v?r, ahol annak lak?i, dolgoz?i ?lnek ?s munk?lkodnak?
Ki id?zhetn? fel mindezt h?vebben, mint az, aki e falak k?z?tt t?lt?tte gyermek?veit. V?rtes L?szl?n? Horv?th Kl?raa v?ros k?ztiszteletben ?ll? pedag?gusa, sok ?ven ?t az iskola igazgat?helyettese nyugalomba vonul?sa ut?n ?rta meg v?rbeli ?lm?nyeit. Ezek az 1953-1972 k?z?tti t?rt?n?seket eml?kiratszer?en feldolgoz? ?r?sok messze t?lmutatnak egy napl? vagy csal?di visszaeml?kez?s keretein. Ez?rt k?v?nkoznak a helyi nyilv?noss?g, a P?csv?radi F?zetek lapjaira.
Megind?t?, n?ha mulats?gos, m?skor sz?vszor?t? t?rt?neteiben Horv?th Kl?ra p?csv?radi emberekr?l k?sz?t ?lettel teli pillanatfelv?teleket, ?s ?rz?kletes, sz?nes st?lusban mutatja fel egy let?nt korszak mindennapjait.
Ugyanakkor napl?szer? pontoss?ggal ad sz?mot a v?r felt?r?s?nak menet?r?l, a munk?latokat vezet? r?g?szekr?l, a fokozatosan kibontakoz? t?rt?nelmi eml?khelyr?l. Ilyen szempontb?l is ?rdekes olvasm?ny ez a k?nyv.

Készleten