Vilmos L?szl?: ?Gyilkos nem t?vozhat szabadon??

1,950 Ft

D?mosthen?s Aristokrat?s elleni besz?de avagy pillanatk?p az ath?ni demokr?ci?r?l

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 978-615-5497-03-2
Megjelen?s: 2014
Terjedelem: 170 oldal
M?ret: 120×200 mm
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

?… az elk?vet?nek ne essen semmi b?nt?d?sa ezt megel?z?en; bizony, ?gy gondoskodott el?rel?t?an eg?sz polg?ri k?z?ss?g?nk kegyess?g?r?l [tiszta?s?g?r?l]. Hogy is van ez? Nem lehet el?re tudni ? ez valamennyi?nkre ?rv?nyes ?, ki v?lhat k?z?l?nk gyilkoss?.? (Demosthenes: Aristokrat?s ellen, 25.)
Ma ink?bb ezt a kijelent?st fogadn?nk el: b?rki ?ldozatt? v?lhat k?z?l?nk. Val?ban olyan k?l?nleges D?mosthen?s fenti ?ll?t?sa? Nem t?rekedtek volna a gyilkosok megb?ntet?s?re a klasszikus Ath?nben? A gyilkos val?ban elmenek?lhetett a b?ntet?s el?l?
A k?tetben v?laszt tal?lunk ezekre a k?rd?sekre, s D?mosthen?s ? rendk?v?li forr?s?rt?k? ? besz?d?t tanulm?nyozva t?j?koz?dhatunk az ath?ni katonapolitika c?ljair?l ?s buktat?ir?l a Kr. e. 4. sz?zad derek?n: polg?rr? avatott zsoldosvez?r, ?res (csak evez?s?kkel elk?ld?tt) hadihaj?k, nagyrat?r? tervek g?r?g sz?vets?gesekkel, thr?k kir?lyokkal, perzsa helytart?kkal, h?s?ges ?s h?tlen sz?vets?gesekkel, ellens?gb?l lett bar?tokkal. S nem utols? sorban sz?noki fog?sokkal, r?galmaz?ssal, az ath?ni n?p dics?ret?vel ?s szidalmaz?s?val ? kiz?r?lag a haza ?rdekben.

Készleten