Volksbund ?s ifj?s?g. Dokumentumok a magyarorsz?gi n?met ifj?s?g t?rt?net?b?l 1925-1944

4,950 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

V?logatta, szerkesztette ?s a bevezet? tanulm?nyt ?rta: Vit?ri Zsolt
ISBN 9786155497230
Megjelen?s: 2015
Nyelv: magyar
Terjedelem: 686 o.
M?ret: 168×238 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt


Ismertet?

…………………………………………………………………………………………………………………………

Az 1989 ut?ni id?szak forr?sfelt?r?sa, a kor?bban is ismert forr?sok ?jra?rtelmez?se a magyarorsz?gi n?mets?g 1930-as ?s 1940-es ?vekbeli t?rt?nelm?nek v?gre objekt?v meg?t?l?s?t hozta. Ennek keret?ben ker?lt sor a hazai n?metek emblematikus, m?r-m?r d?moniz?lt szervezet?nek, a Volksbundnak az ?tfog? ?jra?rt?kel?s?re. Noha az ?j megk?zel?t?sek r?v?n nemcsak a szeml?let v?ltozott meg, de tud?sunk is b?v?lt, a mai napig ad?s maradt a kutat?s azzal, hogy mik?nt is alakultak a n?mets?g mindennapjai a k?rd?ses id?szakban, vajon az orsz?gosan kirajzol?d? k?pet a helyi viszonyok felt?rk?pez?se is al?t?masztja-e, s egy?ltal?n t?rben ?s id?ben mik?nt ?rdemes a Volksbund-jelens?get differenci?lnunk. E szervezet t?nyleges, a mindennapokban megval?sul? tev?kenys?ge vil?g?that r? ugyanis arra, hogy mennyire volt r? befoly?ssal maga a
nemzetiszocializmus, mennyire val?s?totta meg
e szervezet azt a c?lrendszert, amit k?zz? tett, s egy?ltal?n mekkora volt a mozg?stere mindebben. Forr?skiadv?nyunk e k?rd?sek megv?laszol?s?hoz akar hozz?j?rulni, hazai ?s k?lf?ldi forr?soknak olyan v?logat?s?t k?v?nja k?zreadni, amely r?v?n a magyarorsz?gi n?mets?g ifj?s?g?nak politikai insztrumentaliz?l?si folyamata v?lik nyomon k?vethet?v?, megelevenedik a N?met Ifj?s?g nev? szervezet mindennapi tev?kenys?ge, t?rt?net?nek f?bb vonalai.

Elfogyott