Vony? J?zsef: Jobboldali radik?lisok Magyarorsz?gon 1919-1944

2,800 Ft

Tanulm?nyok, dokumentumok

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155181924
Megjelen?s: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 248 o.
M?ret: 148×210 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A sz?ls?jobboldali eszm?k ? melyek k?pvisel?i 20. sz?zad els? fel?ben Eur?pa-szerte mozgalmakat, p?rtokat szerveztek, s t?bb orsz?gban hosszabb-r?videbb ideig a hatalmat is birtokolt?k ? Magyarorsz?g korabeli ?let?ben is jelent?s szerepet j?tszottak. Ezek eml?ke, ideol?giai ?s politikai hat?sai ma is hatnak a magyar t?rsadalom egyes r?tegeire. Nemcsak k?pvisel?ik, hanem m?s ? sokszor egym?ssal ellent?tes ? politikai ir?nyzatok prominensei, s?t, esetenk?nt hivat?sos kutat?k is az indokoltn?l egys?gesebbnek k?pzelik az ir?nyzatot, figyelmen k?v?l hagyva az egyes elemek k?z?tti k?l?nbs?geket. Somm?s, egyetlen jelz?vel ?rz?keltetett ?t?let?kkel nem csek?ly elt?r?seket mutat? szervez?d?seket mosnak ?ssze. Nem is besz?lve azok elt?r?, gyakran egym?snak ellentmond? ?rt?kel?s?r?l. A k?tet?nkben k?z?lt tanulm?nyok ? a jobboldali radikalizmus ?s az azt kifejez? m?s fogalmak ?rtelmez?s?b?l kiindulva ? e probl?mak?r n?h?ny elem?nek tiszt?z?s?hoz k?v?nnak hozz?j?rulni. T?bbek k?z?tt ahhoz, miben t?rtek el G?mb?s ?s k?rnyezet?nek n?zetei a n?luk is radik?lisabb politikusok?t?l. Ha voltak n?luk radik?lisabb elemek, kivonhat?k-e ?k ebb?l a k?rb?l? M?solta-e G?mb?s Mussolinit ?s Hitlert, ahogy azt ma is sokan vallj?k? Egy r?vid ?r?s abba enged betekint?st, hogy egy megye (Zala) saj?tos gazdas?gi-t?rsadalmi viszonyai mik?nt eredm?nyezt?k a sz?ls?jobboldali mozgalmak orsz?gos ?tlagot meghalad? politikai sikereit. Vony? J?zsef (1945) c?mzetes egyetemi tan?r, t?bb mint k?t ?vtizede kutatja a magyarorsz?gi sz?ls?jobboldali mozgalmak t?rt?net?t, k?l?n?s tekintettel G?mb?s Gyula politikai p?ly?j?ra, s az ?ltala vezetett mozgalmakra, p?rtokra. E t?mak?rben sz?letett legfontosabb munk?i: G?mb?s p?rtja. A Nemzeti Egys?g P?rtja Orsz?gos K?zpontj?nak dokumentumai (1932?1939). ?ssze?ll?totta, szerkesztette: Vony? J?zsef (P?cs, 1998); G?mb?s Gyula ?s a jobboldali radikalizmus. Tanulm?nyok (P?cs, 2001); G?mb?s Gyula: V?logatott politikai besz?dek ?s ?r?sok. Szerk. ?s ut?sz?: Vony? J?zsef (Budapest, 2004)

Tartalom
…………………………………………………………………………………………………………………………

El?sz?7
G?mb?s fajv?d? csoportja ?s a numerus clausus15
G?mb?s Gyula ?s a zsid?k?rd?s31
Zsilinszky ?s a zsid?k?rd?s56
A magyarorsz?gi sz?ls?jobboldali csoportok viszonya a kisebbs?gi k?rd?shez a k?t vil?gh?bor? k?z?tt71
A sz?ls?jobboldali mozgalmak a kult?r?r?l (1919?1944)88
Egy nemzetnevel?si koncepci? Magyarorsz?gon. B?ldi B?la: Nemzetir?ny?t?s107
Akart-e G?mb?s diktat?r?t?132
M?solta-e G?mb?s Mussolinit vagy/?s Hitlert?148
Jobboldali radikalizmus Magyarorsz?gon Sz?lasi el?tt200
A sz?ls?jobb t?rnyer?se Zal?ban az orsz?ggy?l?si k?pvisel?v?laszt?sok t?kr?ben (1931?1939)217
A tanulm?nyok eredeti megjelen?si helye235
P?rtok, politikai egyes?letek ?s szervezetek mutat?ja237
N?vmutat?241

Elfogyott