Vony? J?zsef: V?rosok, ?zemek, int?zm?nyek

3,500 Ft

Tervek, tapasztalatok, tanulm?nyok

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9789635181894
Megjelen?s: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 226 o.
M?ret: 165×245 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Az elm?lt ?vtizedekben sz?z?val sz?lettek magyarorsz?gi v?rosok ?s falvak, ipari ?s mez?gazdas?gi ?zemek, illetve a legk?l?nb?z?bb int?zm?nyek (iskol?k, egyetemek, k?rh?zak, sz?nh?zak stb.) t?rt?net?t feldolgoz? k?nyvek. Ezek t?lnyom? t?bbs?ge az ?n. v?ros-, falu-, ?zem- vagy int?zm?nybiogr?fia m?faj?ba sorolhat?. Szerz?ik k?z?tt sok a lelkes ?s lelkiismeretes helyt?rt?n?sz, akiket ? t?rt?n?sz k?pzetts?g n?lk?l ? a telep?l?se vagy int?zm?nye ir?nti elk?telezetts?g inspir?lt a kutat?munk?ra. Holott egy v?ros, gy?r, TSZ vagy iskola m?ltj?nak szakavatott, a k?z?ss?g sz?m?ra hasznos?that? felt?r?sa saj?tos m?dszertani ismereteket k?vetel. Ezzel kell szembes?lnie azoknak is, akik b?rmilyen el?k?pzetts?ggel rendelkezve, kutat? t?rt?n?szk?nt, t?rt?nelem szakos szakdolgoz?k?nt vagy lok?lpatri?ta hobbit?rt?n?szk?nt a j?v?ben hasonl? munk?ba kezdenek. S azzal is szembes?lni?k kell, hogy ? a gazdag elm?leti szakirodalom mellett ? alig van olyan korszer? munka, amely m?dszertani seg?ts?get ny?jthatna sz?mukra praktikus k?rd?sekben.K?tet?nk olyan programokat, tapasztalatokat ?sszegz? ?r?sokat, illetve tanulm?nyokat tartalmaz, amelyek tematikusan sokr?t? inform?ci?kat, tanuls?gokat k?zvet?tenek az olvas?hoz. Aki k?zbe veszi a k?nyvet, ?tbaigaz?t?st kap a t?mak?r(?k) szakirodalm?ban t?rt?n? t?j?koz?d?shoz, ?s betekint?st nyerhet a v?ros- ?s ?zemt?rt?neti kutat?sok szervez?s?nek rejtelmeibe. Abban a rem?nyben adjuk ?t ezt a k?tetet, hogy ? mintegy m?dszertani seg?dk?nyvk?nt ? hozz?j?rul a jelzett hi?ny p?tl?s?hoz.Vony? J?zsef (Sellye, 1945) c?mzetes egyetemi tan?r, az MTA P?csi Akad?miai Bizotts?ga v?ros- ?s helyt?rt?neti munkabizotts?g?nak eln?ke, a P?cs t?rt?nete c?m? nagymonogr?fia el?k?sz?t?s?t szolg?l? kutat?munka szervez?je, a Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l ?s a Forr?sok P?cs t?rt?net?b?l c?m? kiadv?nyok sorozatszerkeszt?je. Szerkeszt?s?ben jelent meg a V?rost?rt?net, helyt?rt?net. Elm?let ?s m?dszertan (P?cs, 2003), illetve a V?ros a Tenkes alj?n. Sikl?s ?vsz?zadai (Sikl?s, 2000) c?m? v?rost?rt?neti munka.

Tartalom
…………………………………………………………………………………………………………………………

El?sz? helyett. A hely-, v?ros-, ?zem- ?s int?zm?nyt?rt?net-?r?s n?h?ny k?rd?s?r?l7
KUTAT?SSZERVEZ?S. PROGRAMOK, TEMATIK?K, TAPASZTALATOK39
P?cs t?rt?nete. Egy v?rost?rt?neti monogr?fia elk?sz?t?s?nek alapelvei ?s munkaprogramja41
Szempontok a v?ros- illetve k?zs?gt?rt?neti monogr?fi?k elk?sz?t?s?t szolg?l? alapkutat?s megszervez?s?hez58
Egy ellentmond?sos kutat?si program (r?sz)t?rt?nete. A P?cs t?rt?nete c. nagymonogr?fi a meg?r?s?nak leg?jabb k?s?rlete79
El?sz? a V?ros a Tenkes alj?n. Sikl?s ?vsz?zadai c. k?tethez115
V?rosismeret, t?rsadalom, politika123
Egy k?z?pv?llalat az ?llamszocializmus kor?ban (Szempontok egy ?zemt?rt?neti monogr?fi a elk?sz?t?s?nek megszervez?s?hez)131
TANULM?NYOK, CIKKEK143
Politikai ideol?gia, hatalmi politika ?s v?rosim?zs 1949?1990 (Egy vizsg?lati szempont a m?sodik vil?gh?bor? ut?ni v?rost?rt?net kutat?s?ban ? P?cs ?s Szeged p?ld?j?n)145
P?cs kult?rt?rt?nete di?h?jban161
A P?csi Akad?miai Bizotts?g harminc ?ve (1969?1999)172
A Magyar T?rt?nelmi T?rsulat D?l-dun?nt?li Csoportj?nak negyven ?ve194
A Magyar T?rt?nelmi T?rsulat region?lis ?s helyi szervezetei208
A k?z?lt ?r?sok eredeti megjelen?si helye

Készleten