V?r?s Boldizs?r: T?rt?nelemhamis?t?s ?s politikai propaganda – Ill?s B?la elmesz?lem?nyei a magyar szabads?gk?zdelmek orosz t?mogat?s?r?l

2,800 Ft

K?nyv?ben a szerz? r?szletesen bemutatja Ill?s B?la magyar kommunista ?r?, lapszerkeszt? k?t t?rt?nelmi t?rgy? kital?ci?j?t: az egyik szerint I. P?ter c?r katon?kkal, ?gy?kkal ?s p?nzzel t?mogatta II. R?k?czi Ferenc szabads?gharc?t; a m?sik a val?s?gban soha nem l?tezett, ?ll?t?lag az 1849-es magyarorsz?gi c?ri intervenci?val szembefordul? ?s ez?rt kiv?gzett Alekszej Guszev sz?zados ?s t?rsainak t?rt?nete volt. E val?tlans?gokat a szerz? t?bbf?le elj?r?ssal (?gy p?ld?ul kital?lt dokumentumokra t?rt?nt hivatkoz?ssal, ezek id?z?s?vel) igyekezett hiteles?teni a k?z?ns?g sz?m?ra. Az 1940-es ?vek k?zep?n megalkotott fikci?knak a szovjet-magyar bar?ts?g-ot kellett t?rt?nelmileg megel?legezni?k, legitim?lniuk. Ill?s ?s munkat?rsai tev?kenys?ge nyom?n a k?t eset sz?les k?rben ismertt? v?lt: beker?ltek magyar t?rt?nettudom?nyi munk?kba, iskolai tananyagokba, s?t az 1940-1950-es ?vek fordul?j?n Guszev kapit?ny nev?t utc?k viselt?k Budapesten; ugyanitt eml?kt?bla ?r?k?tette meg a k?pzelet teremtette tiszt ?s t?rsai h?stett?t. T?rt?net?ket nemcsak Ill?s B?la dolgozta fel sz?pirodalmi alkot?sban, hanem m?s ?r?k, k?zt?k Illy?s Gyula is. Mindezeken t?l a Guszev-fikci? ?vtizedeken kereszt?l t?nyk?nt benne volt fontos szovjet t?rt?nettudom?nyi munk?kban is. A t?rt?n?szek kutat?sai sor?n azonban fokozatosan kider?lt, hogy e t?rt?netek val?tlans?gok, egyes feldolgoz?saikat m?r 1989 el?tt kivont?k a forgalomb?l a magyar illet?kesek – ?m, fontos politikai propagandisztikus funkci?juk miatt k?l?nb?z? m?ltat?sokat (utcanevek, eml?kt?bla) csak a rendszerv?ltoz?s idej?n t?vol?tottak el. E fikci?k sors?nak r?szletes bemutat?sa teh?t, ?nmag?n t?lmutat?an, ?ltal?nosabb ?rv?nnyel r?vil?g?t a kital?lt hagyom?nyok sz?mos jellegzetess?g?re, szeml?lteti az aktu?lpolitikai c?lzat? t?rt?nelemhamis?t?s, illetve az ezt felhaszn?l? propaganda m?k?d?s?nek mechanizmusait, e propaganda ?s a tudom?nyos igazs?gkeres?s konfliktusainak eseteit – ugyanakkor egy saj?tos ?br?zol?s?t is adja az 1945-1989 k?z?tti id?szak politikai ?s kultur?lis viszonyainak is.
Kiad?:
MTA B?lcs?szettudom?nyi Kutat?k?zp.
Oldalak sz?ma:
336
Bor?t?:
KARTON?LT RAGASZT?K?T?S VISSZAHAJL? F?LLEL
S?ly:
570 gr
ISBN:
9789639627819
Nyelv:
MAGYAR
Kiad?s ?ve:
2014
Sorozat:
MAGYAR T?RT?NELMI EML?KEK ?RTEKEZ?SEK
Illusztr?ci?:
6 DB FEKETE-FEH?R K?P

Készleten