V?r?s Istv?n K?roly (v?l. ?s szerk.): ??h?zam im?ds?g h?z?nak hivatik minden n?pek sz?m?ra?. A P?csi Izraelita Hitk?zs?g dokumentumok t?kr?ben (1837?1950)

4,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497711
Megjelen?s: 2016
M?ret: 160×240 mm
Terjedelem: 466 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A napjainkban P?csett ?l? zsid?s?g t?rt?nete az 1780-as ?vekre ny?lik vissza, a helyi izraelita hitk?zs?g alap?t?sa pedig az 1840-es ?vekre dat?l?dik. A t?bb ?vtizeden ?t szinte teljesen elfelejtett hitk?zs?gi iratt?r rendez?se a 2011?2012-es ?v folyam?n kiv?l? alkalmat szolg?ltatott egy olyan forr?sgy?jtem?ny ?ssze?ll?t?s?ra, amely ?ltal P?cs lakoss?ga ?s az ?rdekl?d? Olvas?k szeml?letes k?pet kaphatnak a telep?l?s zsid? lakoss?g?nak mindennapjair?l.
A forr?sok v?logat?sa sor?n V?r?s Istv?n els?sorban arra t?rekedett, hogy a dokumentumok seg?ts?g?vel r?mutasson a hitk?zs?g m?k?d?s?nek bonyolult sz?vet?re. A k?tetben k?z?lt legr?gebbi dokumentum 1837-b?l, a leg?jabb pedig 1950-b?l sz?rmazik, azonban V?r?s Istv?n a v?logat?s ?s a kategoriz?l?s sor?n nem a forr?sok keletkez?s?re, hanem azok tartalm?ra f?kusz?lt. Olyan jellegzetes iratok ker?ltek be a k?tetbe, amelyek a hitk?zs?g m?k?d?s?nek egyes elemeit szeml?ltetik, illetve lehet?s?get biztos?tanak arra, hogy az Olvas? k?pet kaphasson a zsid? ?s nem zsid? sz?rmaz?s? t?rsadalmi csoportok egy?tt?l?s?r?l, valamint a zsid?k h?tk?znapi ?let?nek ?r?mteli ?s komor pillanatair?l. A k?pvisel?i gy?l?sek ?s az el?lj?r?s?gi ?l?sek jegyz?k?nyvei, valamint a korunkra maradt szab?lyzatok mellett bepillanthatunk a hitk?zs?g egyes?leti ?let?be, az izraelita elemi n?piskola m?k?d?s?nek r?szleteibe vagy a hitk?zs?g alkalmazottainak ?letk?r?lm?nyeibe. ?rdekes inform?ci?kat tudhatunk meg a k?ser m?sz?rsz?k ?s n?pkonyha ?zemeltet?s?r?l, tov?bb? a zsid? csal?dok t?pl?lkoz?si szok?sair?l. Term?szetesen hangs?lyos szerepet kap az egy?tt?l?s ?s a kirekeszt?s k?rd?sk?re is, amely nem csup?n a m?sodik vil?gh?bor? el?tti zsid?ellenes t?rv?nyekre ?s a holokausztra korl?toz?dik, hanem fontos r?szletek der?lnek ki t?bbek k?z?tt a t?relmi ad?, illetve az 1883-as tiszaeszl?ri v?rv?d kapcs?n.

Készleten