Vukman P?ter: ?Harcban Tito ?s Rankovics klikkje ellen?. Jugoszl?v politikai emigr?nsok Magyarorsz?gon (1948?1980)

3,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

T?rskiad?: ?llambiztons?gi Szolg?latok T?rt?neti Lev?lt?ra
ISBN 9786155497995
M?ret: 155×230 mm
Terjedelem: 294 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt, f?les

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

1948 tavasz?n Szt?lin egy ?jabb hidegh?bor?s frontot nyitott, ez?ttal a form?l?d? szovjet t?boron bel?l, Jugoszl?via ellen. A jugoszl?v vezet?s megt?r?se azonban a gazdas?gi ?s politikai nyom?sgyakorl?s, Josip Broz Tito, az ?imperializmus l?ncos kuty?ja? elleni r?galomhadj?rat ellen?re nem siker?lt. Mindez kor?ntsem jelentette azt, hogy Tit?nak ne kellett volna Moszkva-bar?t ellenz?kkel sz?molnia. A megtorl?st?l, a megf?leml?t?st?l ?s az egzisztenci?lis ellehetetlen?t?st?l tartva politikai okokb?l t?bben el is menek?ltek Jugoszl?vi?b?l, soraikb?l politikai emigr?ns k?z?ss?gek szervez?dtek a Szovjetuni?ban ?s a szovjet ?rdekszf?r?ba tartoz? kelet-eur?pai szatelit?llamokban. Csoportjuk Magyarorsz?gon is l?trej?tt. A politikai emigr?nsok akt?van r?szt vettek a jugoszl?v-ellenes r?galom- ?s propagandahadj?ratban, s?t k?mtev?kenys?get is v?grehajtottak d?li szomsz?dunk ter?let?n. Mindek?zben ?ket is el?rte a kor paranoid l?gk?re, k?z?l?k t?bbeket megfigyeltek, intern?ltak vagy fogtak perbe. Az emigr?nsok legjelent?sebb k?pvisel?je, egyben els? vezet?j?k a Rajk-per harmadrend? v?dlottjak?nt ismertt? v?lt Lazar Brankov volt. A k?tet lapjain e meglehet?sen z?rt, sz?mos bels? probl?m?t?l szenved?, a hatalomra r?utalt ?s annak ki is szolg?ltatott k?z?ss?g politikai tev?kenys?g?vel, mindennapjaival, de dilemm?ival, meghasonl?saival ?s ?tkeres?seivel is megismerkedhet az olvas?. A szerz? a hidegh?bor?, a szovjet?jugoszl?v konfliktus ?s a magyar?jugoszl?v kapcsolatok h?rmas koordin?tarendszer?be helyezve, magyarorsz?gi ?s szerbiai lev?lt?ri forr?sok alapj?n eg?szen Tito hal?l?ig (1980) k?veti nyomon t?rt?net?ket.
Vukman P?ter (1980) t?rt?n?sz, az SZTE ?jkori Egyetemes T?rt?neti ?s Mediterr?n Tanulm?nyok Tansz?k?nek egyetemi adjunktusa, a tit?i Jugoszl?via t?rt?net?t kutatja. Kor?bbi k?tete: Moszkv?t?l Londonig. Nagy-Britannia ?s Jugoszl?via a? szovjet?jugoszl?v konfliktus idej?n (1948?1953). Szeged, 2011.

Készleten