Z?vodszky G?za: A kolozsv?ri alma matert?l a Magyar Nemzet rostrum?ig. Peth? S?ndor (1885?1940)

3,200 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

Sorozat: Sziluett – Korszer? t?rt?nelmi ?letrajzok
ISBN 9786156048240
Megjelen?s: 2019. november 25.
Nyelv: magyar
Terjedelem: 354 oldal
M?ret: A/5 (130×200 mm)
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt, f?llel

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Peth? S?ndor, a publicista nev?t sokan ismerik.? A sok viszontags?got meg?rt Magyar Nemzet fejl?c?n ma is szerepel: alap?totta Peth? S?ndor.A lap 1938-ban ker?lt el?sz?r a magyar olvas?k kez?be, az Anschlusst k?vet?en, amikor a 75 milli?s nemzetiszocialista n?met birodalom megjelent a magyar hat?rokn?l. Peth? S?ndor a n?met gyarmatos?t?ssal ?s a nyilas t?bollyal b?tran szembesz?ll? humanista magyar tollforgat? idolja, akinek Bajcsy-Zsilinszky Endr?hez, Lendvai Istv?nhoz hasonl? m?rt?r sors?t kij?tszotta a vak v?letlen, egy ostoba aut?baleset. Olvassuk-e az egykori Magyar Nemzetben megjelent ?r?sokat? Ismerj?k-e a t?bb mint harminc ?v publicisztikai term?s?t, amely a Magyar Nemzet irodalmi er?nyeket mutat? b?tor vas?rnapi vez?rcikkeihez vezet? Tudjuk-e, hogy sokak ?ltal nagyra tartott, sikeres t?rt?net?r? is volt? Mit tudunk az emberr?l, a csal?dr?l? Honnan j?tt az ifj? tehets?g, milyen hat?sokat fogadott be, s mit tan?tott eg?sz ?let?ben a magyar t?rt?nelemr?l?

?Egy publicista ?letrajza, k?l?n?sen, ha az ?nvallom?s m?faj?val szinte sohasem ?lt, az ?r?sokkal k?zel azonos. Peth? S?ndor p?ly?j?t k?vetve a v?ls?gos ?vtizedek saj?tos rajz?t kapjuk, persze nem egyezm?nyes t?rt?nelmet ? ha van ilyen ?, hanem a szerz? integer szem?lyis?g?nek reflexi?it.?

Z?vodszky G?za

Készleten