Zeller Gyula-Koltai Zolt?n: P?nz?gyi alapismeretek k?zik?nyv ?s munkaf?zet

2,800 Ft

Aligha tagadhat?, hogy a p?nz?gyekkel kapcsolatos fogalmakat, a p?nz?gyi ?lethez kapcsol?d? esem?nyeket nem tudjuk a mindennapjainkb?l kiz?rni. Elegend? bekapcsolnunk a telev?zi?t vagy a r?di?t, kez?nkbe venni egy ?js?got, ?s m?ris a t?zsdei h?rekr?l, a valuta?rfolyamokr?l, vagy esetleg vonz? befektet?si lehet?s?gekr?l hallunk, illetve olvasunk.

Kiad?: PTE KPVK

K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

M?ret: 167×240

Terjedelem: 207 oldal

A p?nz?gyek mindennapi ?let?nk fontos r?sz?v? v?ltak, hiszen m?g egyesek banki szolg?ltat?sokat vesznek ig?nybe, m?sok ?ppen a befektet?si piacon pr?b?lnak szerencs?t, megint m?sok pedig a biztos?t?k vagy nyugd?jp?nzt?rak szolg?ltat?sait tanulm?nyozz?k. A p?nz?gyekkel ?s a p?nz?gyi szolg?ltat?sokkal minden koroszt?ly ?s minden t?rsadalmi csoport rendszeresen tal?lkozik. A szolg?ltat?sok ?ri?siv? duzzadt k?n?lat?ban ennek ellen?re a legt?bb ember alig, vagy egy?ltal?n nem tud eligazodni. Ennek az az egyik f? oka, hogy nincsenek megfelel? fogalmaik ?s elk?pzel?seik arr?l, hogy mit is k?n?lnak nek?nk igaz?b?l a bankok, mi is t?rt?nik val?j?ban a t?zsd?n? Bizony?ra nem j?runk messze a val?s?gt?l, ha azt felt?telezz?k, hogy az emberek t?bbs?g?nek nincs pontos ismerete a p?nz?gyi szf?ra fel?p?t?s?r?l, eszk?zeir?l ?s piacair?l sem. Ennek a hi?ny?t k?l?n?sen er?teljesen ?rezhetj?k a vil?gon v?gigs?pr? 2008-as p?nz?gyi v?ls?g ut?n, amely tal?n a laikusok sz?m?ra is egy?rtelm?v? tette, hogy a vil?ggazdas?g p?nz?gyi ?rtelemben teljes eg?sz?ben ?sszefon?dott ?s csak az eg?szen k?l?nleges helyzetben l?v? orsz?gok k?pesek annak kellemetlen hat?sait?l megv?deni magukat.

Az itt k?vetkez? oldalak abban szeretn?nek seg?ts?get ny?jtani, hogy a fiatal koroszt?ly tagjai idejekor?n megfelel? p?nz?gyi alapismeretekre tehessenek szert. A p?nz?gyek kiterjedt vil?g?b?l azokat a ter?leteket igyeksz?nk ?ttekinteni, amelyekkel a mindennapi ?letben is gyakran tal?lkozhatunk.

Készleten