Zs?k Judit: Tal?lkoz?s ?egy szellemmel

1,980 Ft

Kultusz, kiad?st?rt?net, eml?kezet

?Van ?a k?nyveknek sorsuk ? Ezzel a mondattal, amely a pap?rb?l ?s nyomdafest?kb?l ?ssze?ll?tott t?rgyakat az egyed?l az emberre vonatkoztathat? magasztos ?s fenyeget? metafizikai min?s?ggel hozza ?sszef?gg?sbe, csak olyan kiv?teles nyomdai term?keket illethet?nk, mint J?zsef Attila Szabad?tletek jegyz?ke c?m? ?r?sa. Ezen ?n?ll?an is megjelentetett sz?veg ?let?tja m?g a saj?t t?rt?nettel rendelkez? kiadv?nyok k?z?tt is kiv?telesen neh?z volt. J?zsef Attila ?r?s?nak tov?bbi sors?t az d?nti el, hogy a szakembereknek ?s az olvas?nak mennyire lesz sz?ks?g?k a k?lt? sz?veg?b?l szerezhet? tapasztalatokra, mennyire ?p?l bele ez a m?lyl?lektani vallom?s a k?lt?r?l val? k?z?s gondolkod?sunk nagy eg?sz?be. A kil?t?sok optimizmusra adnak okot, s ebb?l az optimizmusb?l r?vet?l egy f?nycs?va Zs?k Judit k?nyv?re is, amely hathat?san egyengeti a pszichoanalitikus sz?veg ?tj?t a nyugodt, term?keny befogad?s fel?. A Szabad-?tletek jegyz?k?nek kiad?st?rt?net?t feldolgoz? nagy tanulm?ny a szerz? munk?ss?g?nak t?gabb ?sszef?gg?seibe illeszkedik. Zs?k Judit a kultusz k?sei szakasz?t, a posztmodern kor J?zsef Attila tisztelet?t veszi vallat?ra tanulm?nyaiban. A k?nyv fogadtat?st?rt?nete ennek a kultuszt?rt?neti vizsg?l?d?snak egyik fejezete. A Tal?lkoz?s egy szellemmel k?tet ennek az ?g?retes vizsg?l?d?si ir?nynak, a jelen-kor kultuszai ir?nti ?rdekl?d?snek m?s eredm?nyeit is hozz?f?rhet?v? teszi, Orb?n Ott? J?zsef Attila ?r?ks?g?vel val? v?v?d?s?t?l Balogh L?szl? J?zsef Attila-monogr?fi?j?nak m?ltat?s?n ?t Orb?n J?nos D?nes a k?lt?el?dh?z val? viszony?nak taglal?s?val bez?r?lag.? Tverdota Gy?rgy

Készleten