Zvara Edina: Ferencesek szakolc?n a korai ?jkorban

3,800 Ft

Zvara Edina ?va ? a szegedi Juh?sz Gyula Tan?rk?pz? F?iskol?n szerzett magyar-k?nyvt?r-t?rt?nelem szakos, majd a J?zsef Attila Tudom?nyegyetemen r?gi k?nyves k?nyvt?ros diplom?t. Doktori (PhD) disszerc?ci?j?t 2006-ban v?dte meg Szegeden Libros habere. A szakolcai ferencesek k?nyvkult?r?ja a 16-17. sz?zadi Magyarorsz?gon c?mmel. 1995 ?ta tan?t Szegeden, jelenleg az SZTE BTK K?nyvt?r- ?s Hum?n Inform?ci?tudom?nyi Tansz?ken egyetemi adjunktus. Di?k?vei alatt kezdett el dolgozni a Szegeden foly? k?nyvt?rt?neti kutat?sokban. Rendszeresen kutat a Klebelsberg ?s a Bolyai ?szt?nd?j t?mogat?s?val hazai ?s k?lf?ldi gy?jtem?nyben. Tan?raival, majd hallgat?ival t?bb r?gi k?nyves gy?jtem?nyt t?rt fel, ?gy a n?met?jv?ri ?s kaplonyi ferences rendh?z, a bajai Ady Endre V?rosi K?nyvt?r ?s a kismartoni Esterh?zy kast?ly bibliot?k?j?t. F?bb kutat?si ter?letei: magyar nyelv? bibliaford?t?sok ?s -kiad?sok a 16-17. sz?zadban, a szerzetesrendek k?nyvt?rai, protest?ns pr?dik?torok olvasm?nyai a kora ?jkori Magyarorsz?gon; az Esterh?zy-csal?d k?nyvgy?jtem?nyei. Jelent?sebb m?vei: A Bethlen G?bor Reform?tus Gimn?zium 16. sz?zadi k?nyvei. ?ssze?ll.: Simon Ferenc, Zvara Edina. H?dmez?v?s?rhely, 1998. ? Katolikus int?zm?nyi k?nyvt?rak Magyarorsz?gon, 1526-1726. Jegyz?kszer? forr?sok. Sajt? al? rend.: Zvara Edina. Szeged, 2001. ? ?Az kereszty?n olvas?knak?. Magyar nyelv? bibliaford?t?sok ?s -kiad?sok el?szavai ?s aj?nl?sai a 16-17. sz?zadb?l. Sajt? al? rend.: Zvara Edina. Szerk.: Jankovics J?zsef. Bp., 2003. ? Istv?n Monok-P?ter ?tv?s-Edina Zvara: Balthasar Batthy?ny und seine Bibliothek. Eisenstadt, 2004. ? Humanistes du Bassin des Carpates. I. Traducteurs et ?diteurs de la Bible. Par Istv?n Monok et Edina Zvara avec la collaboration de Eva M?rza. Paris-Turnhout, 2008. ? A kaplonyi ferences rendh?z k?nyvt?r?nak r?gi ?llom?nya. ?ssze?ll.: Magyar ?rp?d, Zvara Edina. Bp., 2009.

nyelv: magyar

k?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

form?tum: 165×230 mm

Készleten